Už více než měsíc je továrna na výrobu nábytku Falcon EU Mimoň odpojená od elektřiny. Důvodem jsou nezaplacené faktury za dodávky energií. Zaměstnancům firma dluží na výplatách, a proto podali k soudu insolvenční návrh. Krajský soud v Ústí nad Labem ve středu jmenoval insolvenčním správcem JUDr. Františka Hendrycha.
„Továrna je bez elektřiny, dva týdny bez vody, vypnuli nám i telefony. Základní doklady dělají účetní na dvou počítačích, které napájí generátor na benzin,“ popsala situaci Božena Humpoláková, která ve firmě pracuje 37 let. Generátor na elektřinu získali od majitelů ze Zlína. Když došel benzin, zaměstnanci se na něj složili, aby mohly úřednice vyřizovat doklady na mzdy, nemocenské či zápočtové listy. Nyní už mají od vedení společnosti prostředky na základní kancelářské potřeby včetně benzinu do generátoru. Na konci roku 2007 pracovalo ve firmě 150 zaměstnanců, nyní jich zůstává asi stovka. „Lidé ruší pracovní poměr. Pracují tu z devadesáti procent lidé z Mimoně, většinou ženy přes padesát,“ pokračuje Božena Humpoláková a dodává, že mezi zaměstnanci panují obavy, zda ještě najdou uplatnění. Lidé jsou zatím doma a čekají na vývoj událostí.
„Zaměstnanci nemohou ani požádat o sociální dávky, protože za březen jsme dostali čtyři tisíce zálohy, v dubnu pak další čtyři tisíce,“ pokračuje Božena Humpoláková a s obavami dodává, že splatnost další – květnové – výplaty je v pátek. „Déle už bez příjmu nevydržím,“ posteskla si.
Většina zaměstnanců se rozhodla počkat do června na to, co udělá insolvenční správce. Odpojením elektřiny zůstaly ve Falconu nedokončené zakázky. Zaměstnanci i majitel potvrzují, že firma měla práci až do června. Nábytek ale bez proudu vyrábět nemohou. Co vedlo k této situaci vysvětlil Jaroslav Navrátil, majitel akciové společnosti. „Hlavním důvodem je kurs dolaru a libry, respektive rostoucí kurs koruny. Ztráty způsobené kursem šly do takových částek, že jsme to nebyli schopni ustát. Navíc dvě firmy v USA, kterým jsme dodávali, zkrachovaly, a my jsme přišli o peníze,“ řekl Deníku Jaroslav Navrátil.
Firma se tedy dostala do situace, kdy neměla dostatek volných finančních prostředků na svůj provoz. „Hledali jsme strategického partnera a vyhlídky byly ještě donedávna dobré. Dal jsem do Falconu i veškeré vlastní prostředky, bohužel zaměstnanci nevydrželi a podali insolvenční návrh,“ pokračuje majitel firmy. Tím se podle něj veškerá jednání o vstupu strategického partnera zastavila. „Firma, na kterou je vypsaná insolvence, je pro partnery nezajímavá. V tuto dobu to byl nešťastný krok.“
Potenciální partner se podle Jaroslava Navrátila měl vyjádřit do 2. června. „V té době ale už proběhlo něco, co je nenávratné.“ V letošním roce se vedení firmy pokoušelo získat zákazníky z jiného než amerického trhu. Hodně sázeli na Rusko. „Byli jsme na dvou výstavách, ale uzavření kontraktu trvá půl roku.“
Jaroslavu Navrátilovi jsme položili otázku, co bude se společností do budoucna? „Záměrem je dodělat zakázky a prodat Falcon jako fungující firmu. Máme dva zájemce, kteří by chtěli pokračovat s výrobou. V úterý se sejdeme s insolvenčním správcem a předáme mu veškeré informace,“ odpověděl majitel, který i přes problémy věří, že Falcon i podruhé může vstát z mrtvých. „Je třeba se se situací poprat tak, aby následky byly co nejmenší,“ dodal.
JUDr. František Hendrych vysvětlil, že určením správce v insolvenčním řízení přechází pravomoc nakládat s majetkem, pohledávkami na insolvenčního správce. „Prvním krokem bude převzetí podniku a soupis majetkové podstaty,“ řekl JUDr. František Hendrych.
Českolipský úřad práce se také zabývá problémy zaměstnanců. V minulých dnech podali zaměstnanci firmy Falcon žádosti o uspokojení mzdových nároků kvůli platební neschopnosti zaměstnavatele. „Zaměstnavatel potvrdil dlužné mzdové nároky u svých zaměstnanců a spolupracuje s úřadem práce tak, aby mohly být mzdové nároky zaměstnanců uspokojeny v co možná nejkratší době. Umožnili jsme podat žádosti přímo na dislokovaném pracovišti ÚP v Mimoni,“ potvrdila mluvčí úřadu práce Marcela Ottová.