Majitele domu v mimoňské čtvrti Letná Jana Bernarta i jeho choť Ivu uznal soud vinnými z trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru a trestním příkazem jim oběma udělil podmíněné tresty odnětí svobody. Proti tomuto trestnímu příkazu podali oba obvinění odpor a ve věci tak soud nařídí hlavní líčení.

Obvinění proti nim vznesla státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě Mgr. Petra Dušková kvůli tomu, že od svých nájemníků vybírali nájemné a zálohy za služby, tedy elektřinu, vodu a teplo a tyto pak dále neodváděli dodavatelům.

Rozhořčení nájemníci si původně mysleli, že se tímto jednáním majitelé domů dopustili zpronevěry. Jejich názor však státní zástupkyně vyvrací. „Ve chvíli, kdy majitel domu dostal peníze, tak byli jeho a mohl je utratit jak chtěl. K naplnění skutkové podstaty trestného činu došlo až ve chvíli, kdy se jeho nájemníci ocitli v tíživé situaci, tedy bez tepla a teplé vody,“ vysvětluje Petra Dušková. „Tím nájemníkům znemožnil užívat byt standardním způsobem a především jim znemožnil dbát na osobní hygienu a vytápět obydlí,“ dodala.

Obvinění využili svého práva a k celé věci se odmítli vyjádřit. Během řízení však tvrdili, že nemohli za služby platit, protože jim neplatili nájemníci. To ale státní zástupkyně vyvrátila. Nájemníci platili předepsané nájemné i zálohy za služby, a to často i mnohem více, než jim ukládá zákon.

To potvrzuje i zpráva Finančního ředitelství v Ústí nad Labem, na nějž se nájemníci domu také obrátili. „Kontrolovaný subjekt nedodržel při rozúčtování nájemníkům celkové množství vody fakturované dodavatelem a uplatnil vyšší cenu, než která byla účtována dodavatelem. Ve vyúčtování spotřeby studené vody kontrola zjistila neoprávněný majetkový prospěch,“ píše se ve zprávě.

Na základě těchto zjištění byla majitelům domu ze strany finančního ředitelství uložena pokuta a kromě ní musí nájemníků domu vrátit i peníze, které od nich neoprávněně vybral.

Kontrola se však týkala pouze studené vody. Kontrolovat plateby elektrické energie, plynu, tepla a teplé vody, z nichž se majitel domu na úkor svých nájemníků obohatil mnohem více, totiž finančnímu ředitelství zákon nedovoluje. Tuto kontrolu musí provést energetický úřad, a pokud nájemníci chtějí dosáhnout spravedlnosti i zde, musejí se obrátit i na něj.

První problémy nastaly nájemníkům domu už koncem loňského roku. Tehdy se jejich domácnosti ocitly v době největších mrazů bez tepla a teplé vody. Dodávkám totiž zamezila společnost ČEZ, a to kvůli neuhrazení částky ze strany majitele celého objektu. V dubnu se pak kvůli neplacení ze strany majitele ocitli obyvatelé nemovitosti bez pitné vody. V květu se přihlásily opět ČEZ, které elektřinou přestaly zásobovat čerpadla a voda do domu přestala proudit opět.

V tu samou dobu došla trpělivost s neplatičem i dodavateli tepla a obyvatelé domu se museli obejít bez tepla a teplé vody. Bez ní byli až do 21.října 2008, kdy majitel statisícové dluhy vůči společnosti Energie holding konečně uhradil.

Půl roku bez tepla být ale nemuseli. Státní zástupkyni se totiž nad rámec svých povinností podařilo se společností Energie holding vymyslet řešení, po jehož akceptování ze strany majitele domu by do domu teplo a teplá voda proudit opět začaly, a to i přes statisícové dluhy.

„S jednatelem společnosti Energie holding jsme se dohodli, že když majitelé domu zmocní některého z nájemníků, aby od všech ostatních nájemníků zálohy na teplo vybíral a tyto pak platil jejich jménem přímo teplárně, tak teplo do domu pustí. Jedna z nájemnic k tomu svolila. Veškeré úsilí a mimořádná vstřícnost dodavatele tepla však přišly vniveč. Majitelé domu tuto možnost odmítli s tím, že si své závazky budou řešit sami,“ uvedla na závěr uvedla na závěr státní zástupkyně.