Obyvatelé činžovního domu v mimoňské čtvrti Letná se po prosincovém dvoudenním odpojení tepla a teplé vody ocitají v podobné situaci.
Tenkrát opomněl majitel jejich domu zaplatit za elektřinu, která pohání tepelné čerpadlo, což se nelíbilo dodavateli elektrické energie a zamezil proto dodávkám jak proudu, který čerpadlo pohání, tak tepla a teplé vody.
Nyní se dvacítka domácností ocitá před větším problémem, a to před hrozbou odpojení vody. „Majitel domu doposud neuhradil doplatek z vyúčtování za loňský rok. Tento doplatek činí více než 36 tisíc korun a byl splatný 20.února. Nereagoval ani na první a ani na druhou upomínku, ve které jsme ho upozornili na možné zamezení dodávek vody do domu. Pokud k uhrazení dlužné částky nedojde do 17.dubna, dodávky vody ukončíme,“ sdělila tisková mluvčí společnosti SČVK Iveta Kardanová s tím, že majitel domu neplatí smluvené zálohy ani v letošním roce.
Společnost SČVK dala tuto skutečnost na vědomí i nájemníkům domu. Ti však jednohlasně tvrdí, že zálohy platí majiteli domu včas a nejen to. Většina z nich také zjistila, že vyúčtování za loňský rok, které jim předložil majitel domu Jan Bernát, nesouhlasí se skutečností, a to jak ve výši spotřeby, tak ve výši uhrazených záloh jednotlivými domácnostmi. Podle některých nájemníků jim Jan Bernát účtuje vysoké nedoplatky, přestože podle jejich výpočtů by jim měl ještě peníze vracet.
„Například my jsme zaplatili na zálohách za vodu v loňském roce 26 tisíc, což mohu doložit složenkami. Na vyúčtování však majitel domu uvádí, že jsme zaplatili o pět tisíc méně. Navíc mám pocit, že nám účtuje daleko vyšší cenu vody, než je cena skutečná,“ říká jedna z nájemnic domu Libuše Hejtmánková.
„Bydlím tu už osmatřicet let a něco takového jsem dosud nezažila. Je to hrozné. Neumím si představit, jak budeme žít bez vody,“ říká rozhořčeně její sousedka Marie Kratzerová.
Nájemníci se dovolávali pomoci i u starosty města Františka Kaisera. „Dům je v soukromých rukách. Bohužel nemůžeme těmto lidem pomoci jinak, než že v případě odpojení vody zajistíme její provizorní dodávky pomocí cisteren,“ říká starosta.
„Pokoušel jsem se několikrát kontaktovat majitele domu, abych s ním celou věc probral. Po několikadenním zkoušení se mi to nakonec podařilo a ten mě ubezpečil, že dlužnou částku včas uhradí. V úterý odpoledne se mi ho podařilo znovu kontaktovat a znovu mě přesvědčoval o tom, že dluh vůči SČVK již uhradil,“ dodává.
Jana Bernáta jsme se pokoušeli také kontaktovat, aby vysvětlil nesrovnalosti v ročních vyúčtováních nájemníků domu, avšak bezvýsledně.