Nová vyhláška číslo 1/2010 mimoňské radnice má jasně stanovit pravidla pro trvalé označení psů a vést evidenci jejich chovatelů. Trochu ale pokulhává. Může za to chyba, která se do vyhlášky dostala a nyní už je otázkou času, co s ní.

„Máme kolem devadesáti odchytů ročně a stává se, že zatoulaný pes, jehož dáme do útulku, se vrací zpět do města,“ řekl René Nesvadba, velitel Městské policie v Mimoni k problematice značení psů a dodal, že majitelé často svého psa nechají dát do útulku a pak ho odeberou s tím, že se vyhnou placení poplatků na další rok.

Když totiž pořídíte psa z útulku, pak máte úlevu na poplatku a ještě nejlepšího přítele člověka dostanete s řádným očkováním.
Zabránit nejen takovému jednání nezodpovědných majitelů psů měla nová vyhláška. Ta původně měla jasně stanovit jako jediné označení čtyřnohých miláčků elektronické čipování.

Podle zdroje, který si nepřeje být jmenován, přesto že Rada města Mimoně odsouhlasila znění vyhlášky, tak aby bylo patrné, aby psi byli označeni výhradně elektronickým čipem, zastupitelstvo schválilo znění jiné. Na zastupitelstvo se však k odsouhlasení dostala verze, v níž si toto stanovisko odporuje ve dvou bodech.

Můžete i tetovat

V článku 2 odstavec 1 této vyhlášky se píše, že povinností majitele psa staršího třech měsíců je ho označit elektronickým čipem.

Pokud ale budete vyhlášku sledovat dál, pak narazíte na článek 6 odstavec 2, ve kterém stojí: Za trvalé označení se považuje i tetování, z něhož lze jednoznačně určit číslo tetování, a které bylo nahlášeno do evidence podle této vyhlášky a doloženo průkazem původu psa.

Tato nově schválená vyhláška podle všech regulí byla vyvěšena na úřední desce od 7. do 23. července i na webových stránkách města, kde je doposud.
Jak se tyto body, které si vzájemně protiřečí, ocitly ve vyhlášce?

„Kolegyně si zápis pravděpodobně špatně vyložila,“ řekla na obhajobu vedoucí správního odboru Evy Kolaříkové, tajemnice městského úřadu Bronislava Tvrzníková.

Vše pro občana

„Vyhláška měla v první řadě ulevit na poplatcích těm, kteří si budou psi čipovat,“ vysvětlila Eva Kolaříková, vedoucí správního odboru v Mimoni.

„Dávám na radu města návrhy na vyhlášky, a stejně tak je po celém procedurálním kolečku přepisuji a dávám na úřední desku,“ dodala Eva Kolaříková. Podle ní pravděpodobně rozpor v bodech o tetování všem, tedy radě města i zastupitelstvu, utekl.

Ruku v ruce jde s touto vyhláškou další. Ta s číslem 2/2010 mění obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2005 o místních poplatcích. Od poplatku jsou tak nově osvobozeni chovatelé, kteří nechali trvale označit psa podle nové vyhlášky. Platba z označeného psa tak neproběhne podle platné vyhlášky v roce, v němž si majitel nechal psa označit nebo v roce následujícím.

Může tak zůstat

Podle selského rozumu tak mají nárok na zproštění poplatků i ti, kteří nechají psa tetovat, i přesto že byl původní záměr rady města zavést výhradně elektronické čipování.

Je možné, že zastupitelstvo připomene na svém zasedání možnost vyloučit z vyhlášky tetování, ale to až v září, kdy je další schůze.

„Vyhláška je schválena odborem dozoru ministerstva vnitra,“ hájí dokument Eva Kolaříková. „Vyhláška se mi zdá poněkud kontroverzní s ohledem na zmiňované body,“ řekla Bronislava Tvrzníková, ale jedním dechem dodává, že je vyhláška platná a asi by mohla zůstat, tak jak je.
Vyhláška má nabýt účinnosti 1. 1. 2011.

Autor: Tomáš Mařas