Nejen motoristé, kteří v posledních týdnech projížděli Mimoní, si všimli stavebního ruchu na dvou křižovatkách, které jsou pro dopravu ve městě důležité. Jedna z nich leží ve směru na Doksy a Mnichovo Hradiště a druhá směrem na Českou Lípu a Liberec. V současnosti se budují v těchto místech dvě okružní křižovatky, jedna na Kozinově náměstí a druhá na Náměstí ČSLA.

„Projekt výstavby těchto okružních křižovatek je součástí širšího záměru Libereckého kraje, který by měl postupně dojít k přestavbě tří současných křižovatek a vybudování přeložky s cílem odklonit velkou část dopravy z centra města,“ odůvodnila stavbu Eva Ursíny, vedoucí oddělení kanceláře ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Realizace projektu by měla přinést zlepšení průjezdnosti městem, zvýšení plynulosti dopravy a také přispět k bezpečnosti provozu i pohybu chodců. Obavy z možného zvýšení hluku či emisí jsou podle vyjádření Evy Ursíny liché: „Pozitivní dopady bude mít projekt i na životní prostředí a život obyvatel města díky snížení emisí a hluku, s ohledem na plánované napojení přeložky pak celkové zklidnění provozu.“

Investorem obou staveb je Liberecký kraj, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje. Koncem března tohoto roku proběhlo za účasti všech zainteresovaných subjektů předání staveniště pro výstavbu první okružní křižovatky na Kozinově náměstí. Výstavba v současné době probíhá za plného provozu.

Vše jde podle plánu

„Zhotovitel okružní křižovatky na Kozinově náměstí postupuje dle harmonogramu a stavba bude dokončena do poloviny října tohoto roku,“ pochvaluje průběh prací Ursíny.

„Náklady na stavbu se vyšplhají přibližně na třináct miliónů korun. Celková investice včetně vedlejších a přípravných nákladů je skoro čtrnáct miliónů,“ řekl k projektu Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje s tím, že tato částka bude z 92,5 % hrazena z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zbývajících 7,5 % bude kryto z rozpočtu Libereckého kraje.

Výstavba druhé okružní křižovatky na náměstí ČSLA začne podle harmonogramu prací předáním staveniště 1. 6. 2011, stavba bude zhotovitelem dokončena do konce tohoto roku. I tato stavba za skoro dvacet miliónů bude hrazena stejným způsobem jako stavba na Kozinově náměstí.

„Realizací projektu vznikne v Mimoni nová okružní křižovatka, která nahradí stávající zastaralou stykovou křižovatku na náměstí ČSLA a umožní připojení plánované přeložky II/270 podél Ploučnice,“ upřesnila Eva Ursíny s tím, že ta by měla odklonit část dopravy ze zastavěného a stísněného centra města. V rámci přestavby obou křižovatek dojde i na rekonstrukci chodníků, které budou vybaveny navigačními pruhy pro nevidomé a slabozraké a k úpravě přilehlých zelených a zpevněných ploch.

Plány zpracovávají

„Projekty počítají také s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Ke zvýšení bezpečnosti chodců přispěje zřízení nových nasvícených přechodů pro chodce. Pro bezpečný pohyb cyklistů jsou navrženy cyklopruhy, které se v budoucnu napojí na zamýšlené stezky v rámci širšího záměru vybudování ploučnické cyklomagistrály,“ doplnila vedoucí oddělení kanceláře ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Motoristy čeká také v rámci stavby určité dopravní omezení. V době od 16. 5. do 30. 9. bude tranzitní doprava vedena po náhradních objízdných trasách. To znamená, že objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena po silnicích I. třídy přes Doksy, Českou Lípu, Nový Bor a Cvikov. Osobní doprava včetně zásobování a veřejné hromadné dopravy bude probíhat po celou dobu výstavby obou křižovatek za částečného dopravního omezení po stávajících komunikacích.

„Pro humanizaci průtahu v Husově ulici a okružní křižovatku Tyršovo náměstí se v současné době zpracovává projektová dokumentace,“ prozradila Eva Ursíny a dodala, že po dokončení bude projekt přihlášen investorem, Libereckým krajem, do dalšího kola výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod o získání dotace.

Tomáš Mařas