Na náměstí a v části ulice Malá se nachází vodovodní řady z litiny, které byly uvedeny do provozu v roce 1928. Potrubí jsou zastaralá, zkorodovaná a narůstá zde počet poruch. Vodovod sice pokračuje potrubím z litiny z roku 1971, tento řad je ale také ve špatném technickém stavu.

Stoku pak tvoří potrubí z betonu z roku 1928. Kamerová prohlídka prokázala, že je popraskané, prorůstají jím kořeny, dochází k nátoku balastních vod a tvoří se kaverny. V kanalizačních šachtách jsou navíc v havarijním stavu stupačky.

SVS, která postupuje v koordinaci se stavbou města, rozhodla o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 235,6 metrů a kanalizace v délce 111,3 metrů.

V jejím rámci dojde k výměně stávající betonové kanalizace a souběžného litinového vodovodu. Obě předmětné sítě jsou uloženy v komunikacích a část vodovodu vede v zelené ploše. Součástí stavby je zrušení části stávajícího litinového vodovodu na náměstí 1. Máje.

Mimoňské náměstí se dočká nového vodovoduMimoňské náměstí se dočká nového vodovoduZdroj: SVS

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 projektů v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz