Chemická i radiační havárie nebo také nebezpečí zátopové vlny. Slovní varování nejrůznějších druhů, jimž bude vždy předcházet příslušný tón sirén, mohou od čtvrtka po celý další týden zaslechnout lidé žijící na Mimoňsku. Nepůjde však o skutečný poplach, ale o experiment.

Českolipsko se totiž stane místem, kde bude až do července pravidelně probíhat testování ochranného systému obyvatelstva. Pracovníci stejnojmenného institutu k tomu využijí malou obec Boreček v bývalém vojenském prostoru Ralsko, kde už koncem loňského roku proběhly například zkoušky s nebezpečnými látkami, například reakcí chloru na různé typy ochranných pomůcek.

Termíny dalších zkoušek sirén:12. - 19. března
16. - 23. dubna
21. - 28. května
4. - 11. června
9. - 16. července

„Testování vychází z potřeb vědecké činnosti. Té se zaměstnanci zařízení v Borečku věnují celoročně. Z pohledu Institutu je Boreček ideální k zaměření se na akustické signály sirén, protože se ve většině rozléhají do neobydlených oblastí," vysvětlil šéf českolipských hasičů Jan Málek. Zároveň také upozornil, že například v Mimoni mohou být sirény slyšet poměrně zřetelně. Za určitých klimatických podmínek mohou varovné signály zaslechnout také lidé v Zákupech Brenné, v obci Ralsko Hradčany, Ralsku Borečku a Bohaticích.

První vlna zkoušek bude probíhat od 12. do 19. února, a to vždy od 9 do 15 hodin. Zkoušky s plným výkonem mají potom být omezené na minimální nutnou míru.

Cílem testování nových technologií je především vylepšení stávajícího systému varování obyvatelstva. „Jde především o vylepšování principů metod vyrozumění obyvatelstva o možném nebezpečí," dodal Málek.

Institut ochrany obyvatelstva České republiky sídlí v Lázních Bohdaneč, kde se orientuje především na chemický výzkum. V Borečku na Českolipsku má jedno ze svých zařízení.