Odvoláním Lenky Grešlové z funkce předsedkyně finančního výboru se mimoňští zastupitelé již dále nezabývali. Neschválili tento bod do programu jednání, přestože jej navrhovali dva zastupitelé. Revokaci usnesení navrhla Marie Antošová. Miroslav Starý přednesl obdobný návrh a jako druhý bod chtěl přidat odvolání Františka Kaisera z funkce starosty. Ani jeden z návrhů většina zastupitelů neschválila.

Projednával se také zápis z kontrolního výboru, který se zabýval výsledkem kontroly služebních cest starosty Františka K

aisera a jedné z úřednic. Oba měli neoprávněně čerpat cestovní náhrady. Šlo o dvě dvoudenní zahraniční cesty do partnerských měst. Lenka Grešlová jako předsedkyně finančního výboru na tuto skutečnost upozornila. Starosta na březnovém jednání zastupitelstva navrhl její odvolání z funkce.

Ze zprávy kontrolního výboru vyplynulo, že starosta při vyúčtování služebních cest neporušil zákon. Kontrolní výbor doporučil nařídit tajemnici úřadu, aby vydala vnitřní předpis, který bude řešit výši úhrad stravného a kapesného při služebních cestách. „Navrhuji znovu projednat odvolání Lenky Grešlová kvůli porušení jednacího řádu při projednávání tohoto bodu,“ trvala na svém Marie Antošová.

Nato se rozpoutala diskuse, zda byl či nebyl porušen jednací řád zastupitelstva. Jak vysvětlil Miroslav Starý, mají dostat materiály sedm dní před konáním zastupitelstva. Návrh na odvolání ale dostali zastupitelé až na stůl. František Kaiser vysvětlil, že každý ze zastupitelů má právo navrhnou další body k jednání, což se stalo a jednací řád to umožňuje.

Další diskusi rozpoutal návrh usnesení, že zastupitelstvo nebere na vědomí zprávu výboru. „Když někdo něco nebere na vědomí, to znamená, že je v bezvědomí. Nebudu zvedat ruku proto, že něco neberu na vědomí,“ dala se slyšet Lenka Grešlová. Ještě ostřeji se vyjádřil Miroslav Starý:

„Dejte usnesení, že zastupitelstvo se rozhodlo předstírat, že zápis nedostalo,“ řekl Miroslav Starý. Na protest proti odvolání předsedkyně finančního výboru z něj odstoupily i další dvě členky - Radmila Kleinpetrová a Jarmila Folprechtová. Tuto informaci zastupitelé přijali a zároveň jmenovali jejich náhradníky: Zdeňka Veselého a Tomáše Jaroše. Nového předsedu zvolili zastupitelé už v březnu, stal se jím Pavel Ráček.

Lenka Grešlová chtěla v březnu otisknout v místním zpravodaji článek s informacemi o čerpání cestovních náhrad starostou. Článek nevyšel, vedení města ji naopak obvinilo ze špatné práce při přípravě rozpočtu města pro letošní rok.

Podle Miroslava Starého šlo o manipulaci a dezinformace. „Dopis Lenky Grešlové předaný redakční radě pouhé dva dny před jednáním zastupitelstva nebyl důvodem jejího odvolání a byl jen dodatečně použit se zmateným zdůvodněním,“ vyjádřil se striktně dlouholetý zastupitel Mimoně