Projektový den, který uspořádali učitelé z II. stupně ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, neměl za úkol někoho poučovat, někomu něco zakazovat, ale vhodným způsobem měl motivovat žáky k tomu, aby se správně rozhodli.

Děti měly za úkol přinést do školy jednu cigaretu, kterou roztrhly a tabákem plnily odměrku. Tabák bude později použitý k dalším experimentům. Žáci si před vyučováním vyslechli přednášku na téma kouření od zdravotní sestry z plicního oddělení nemocnice v České Lípě.

Během dne si také účastníci akce zasportovali, mohli se i výtvarně vyjádřit. Z tohoto projektu vzešla řada úžasných děl: žáci devátých ročníku se zaměřili na to, jak je to s kouřením na mimoňské škole, jiní vyrobili různorodé reklamní předměty, které mají od kouření odradit.

Páťáci se věnovali zajímavým kolážím opět s protikuřáckou tématikou a všichni žáci si společně vyrobili originální trika, jak jinak než s heslem propagujícím nekouření.

Poslední vyučovací hodinu se v tělocvičně odehrálo slavnostní zhodnocení celého dne a vyhlášení vítězů sportovních disciplín.

A jak celý projekt hodnotí učitelé? „Největší odměnou pro nás bude skutečnost, pokud si alespoň jedno jediné dítě, které již propadlo závislosti na tabáku, uvědomí, že zdraví je pro něj daleko důležitější a svůj postoj k cigaretě přehodnotí,“ říká za učitelský sbor Marie Leinerová.

V České republice zemře na následek kouření denně přibližně 60 lidí. Máme kolem sebe až 29 procent dospělých kuřáků. Mladých lidí ve věku kolem 28 let kouří zhruba jedna čtvrtina.