Saturn zmizí za kotoučem Měsíce.

„Jev bude o to zajímavější, že k začátku úkazu dojde za neosvětlenou stranou Měsíce, který bude v první čtvrti, tedy ve velmi výhodné pozici pro pozorování tohoto vzácného úkazu. Proto bude zajímavé sledovat, jak postupně mizí Saturnovy majestátní prstence jakoby bez důvodu, neosvětlená strana Měsíce nebude vidět, až se náhle objeví za stranou osvětlenou,“ upozornil Milan Zigo z České astronomické společnosti v Č. Lípě.

Dodal, že úkaz bude viditelný pouhým okem, ale krásu celého jevu nám ukáže teleskop. Na dlouhou řadu let se jedná o poslední zákryt Satrunu Měsícem viditelný na území ČR. Podobný úkaz nastane nad naší územím v lednu 2025. A kdo ví, zda bude v té době přát počasí. Saturn vstoupí za kotouč Měsíce ve 21 h 23.5 min, vystoupí zpoza Měsíce : ve 22 h 30.6 min.