Táhnoucí se spor o těžbu u Bohatic zase o kousek pokročil. Těžební firma má nyní souhlasné stanovisko od Ministerstva životního prostředí.

Štěrkopísek je jednoduše řečeno písek, využíváný primárně ke stavebním účelům. Nejlépe se získává z vodních toků a také tam, kde je vysoká hladina spodní vody. A to je právě případ lokality v těsné blízkosti Bohatic. Prostor sice formálně patří do katastru Pertoltic pod Ralskem, ale těžba ovlivní hlavně obyvatele sousedních Bohatic.

„Naše těžební organizace klade velký důraz na soulad svých záměrů a své činnosti se zájmy obcí a měst, v jejichž správních územích připravuje a následně realizuje svou těžební činnost," uvádí firma České šterkopísky na svých webových stránkách. A to je právě kámen úrazu pro Bohatické. Ti z těžby nebudou mít naprosto žádný užitek, protože, jak už bylo zmíněno, těžební prostor nespadá do jejich katastru. Přinese jim to tedy jen problémy.

„Podle nás poškodí životní prostředí, přestože firma tvrdí, že je to podle plánu rekultivací a sanací v pořádku," říká místostarosta Bohatic Jiří Kováč a dodává, že se bojí nejen o úbytek pitné vody, ale i o možné zamoření spodních vod v případě neočekávané havárie.

Mezi další možné problémy, které by mohly nastat, patří zvýšená hlučnost a prašnost doprovázející těžbu. V neposlední řadě dojde k navýšení počtu těžkotonážních nákladních automobilů, které budou nutně projíždět po už tak vytížených komunikacích, a to nejen v Bohaticích.

Firma má nařízeno, že musí před zahájením těžby prohloubit studny dotčeným obyvatelům. V dřívějších posudcích však nebylo pamatováno na strojní vybavení, tedy výkonnější čerpadla a podobně. To je v posledním ustanovení již napraveno.

Co na to okolí?

V nelehké situaci se ocitá starosta Pertoltic, na jednu stranu přinese těžba vítaný příspěvek do obecního rozpočtu, což však bude vykoupeno komplikacemi pro občany sousední obce.

„Smlouva, kterou podepsalo minulé vedení obce, mezitím vypršela. V současnosti jednáme se zástupci těžební firmy o nové. Budeme se snažit, aby byl vliv těžby na okolí co nejmenší," říká Petr Selinger, starosta Pertoltic pod Ralskem.

O těžbě se hlasovalo i v rámci spolku obcí Mikroregion Podralsko. Všechny obce hlasovaly proti, jen Pertoltice se zdržely.

Ještě není konec

Těžbu sice posvětilo Ministerstvo životního prostředí, ale to neznamená, že rypadla už mohou zarýt své čelisti do krajiny. Dále musí proběhnout územní a stavební řízení, kde se ještě mohou Bohatice, jakožto dotčený účastník, bránit.

„Máme i spolek proti těžbě a použijeme veškeré dostupné prostředky, kterými bychom mohli těžbu přinejmenším oddálit," plánuje starostka Bohatic Eva Lacková další postup v kauze.

„Jediné, co tu máme, je ta krajina, když vám 190 metrů za pozemkem začnou těžit štěrkopísek, znehodnotí tím i cenu nemovitostí," dodává.