Skrze obce rozděluje Ministerstvo kultury dotace majitelům objektů zapsaných jako kulturní památka. V České Lípě aktuálně vyhlášený program pro rok 2018 počítá s celkovým příspěvkem ve výši 2 538 000 Kč. „Žádat o podporu z programu mohou vlastníci objektů, které jsou zapsány jako kulturní památky. Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek,“ upozorňuje mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

Formulář je dostupný na webových stránkách Ministerstva kultury. Uzávěrka příjmu žádostí je už dne 28. února 2018 (kompletní žádosti včetně všech povinných příloh je nutné podat do 28. února 2018 na Městském úřadu Česká Lípa, na úseku památkové péče stavebního úřadu). Komise ministerstva následně žádosti zhodnotí.