Nebyla to první Ťokova obhlídka budoucího staveniště. V březnu zavítal ještě jako ministr v demisi po boku předsedy vlády Andreje Babiše na opačný konec trasy do Okrouhlé. Při té příležitosti dokonce společně podepsali petici za dostavbu obchvatu.

Deník zajímalo, kam se za ten půlrok přípravné práce posunuly. „Zjišťovací řízení potvrdilo, že není potřeba dělat znovu řízení EIA zkoumající dopady stavby na životní prostředí. Samozřejmě se setkáváme s typickými problémy. Ředitel ŘSD mě informoval, že se probírá konstrukce mostů, konkrétně pilířů, které vzhledem k umístění v záplavovém území připomínkovalo Povodí Ohře,“ vysvětlil Deníku v Sosnové Dan Ťok.

Podle současného plánu Ředitelství silnic a dálnic a příslibu vlády by se mohlo s dokončením obchvatu začít za dva roky.
Obchvat Lípy opět zaujal politiky. Přijedou se na stavbu podívat

S Povodím Ohře se ŘSD podařilo najít společnou řeč. Šlo hlavně o to, že původně plánovaná konstrukce mostů by mohla během případných záplav vadit plynulému odtoku vody a tím v případně výrazně zhoršit následky přírodního živlu. „Zástupci Povodí Ohře jednali se zástupci Ředitelství silnic a dálnic o řešení mostů, zejména přes údolí Šporky pod Dolní Libchavou,“ upřesnil mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský.

„Došlo k dohodě o technickém řešení tak, aby v úseku nad projektovaným mostem nebylo negativně ovlivněno záplavové území a nebyly zhoršeny odtokové poměry. Detaily se týkaly zejména mostních opěr v aktivní zóně záplavového území,“ doplnil Jan Svejkovský.

Podle současného plánu Ředitelství silnic a dálnic a příslibu vlády by se mohlo s dokončením obchvatu začít za dva roky.
Stav silniční sítě se na Českolipsku zlepšuje. Obchvat Lípy citelně chybí

TERMÍN ZŮSTÁVÁ

Ministr také potvrdil, že diskuze se vedou i s policií ohledně konstrukce kruhových objezdů. „Jedná se o malé pokroky v mezích zákona, jak by napsal Hašek,“ podotkl Dan Ťok a dodal, že plánovaný termín zahájení první fáze stavby zůstává i přes uvedené ladění detailů stejný. „Střízlivý odhad je rok 2020,“ potvrdil ministr, který návštěvu na Českolipsku absolvoval po boku náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitky Volfové. „Vezmu teď pana ministra na projížďku Českou Lípou, aby viděl místa aktuálně zatížená automobilovou dopravou,“ avizovala náměstkyně.

SBÍRAJÍ PODPISY

Za dostavbu obchvatu vznikla i petice, inicioval ji senátor za Českolipsko Jiří Vosecký. V červnu tohoto roku se na podnět opozičního zastupitele Zdeňka Ježáka připojilo i město Česká Lípa, které petiční archy umístilo do svého infocentra. „Zatím to tam podepsalo asi padesát lidí, asi o tom moc nevědí,“ pokrčil rameny Ježák.

Radek Lípa
Obchvat Zákup má volnou cestu. Městu se podařilo získat klíčový pozemek

Ten dále podotkl, že podpisy se sbírají i na ulicích a v některých velkých místních podnicích. „Za poslední dobu jsme takhle sebrali asi 500 podpisů, dohromady jich je na čtyři a půl tisíce,“ dodal Zdeněk Ježák. Aby mohl Jiří Vosecký předložit petici v Senátu, je potřeba 10 tisíc podpisů. Po projednání se stavba může dostat mezi takzvané vládní priority, což by ji mohlo mezi ostatními velkými projekty napříč republikou přinést zvýšenou pozornost.