Liberecký kraj navštívila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová.
Součástí její návštěvy bylo i setkání se starosty několika obcí s rozšířenou působností. Mezi pozvanými hosty byla starostka Nového Boru Stanislava Silná.
„Setkání se starosty předcházela beseda s řediteli uměleckých škol,“ předesílá Stanislava Silná. „V této souvislosti ministryně zdůraznila, jak je pro studenty i učně důležité, aby co nejdříve docházeli na praxi přímo do podniků. Firmy, s nimiž školy uzavřou smlouvy o praxi a jejichž odborníci se budou mladým lidem věnovat, by podle ministryně měly mít nárok na daňové úlevy, a proto je bude prosazovat,“ tlumočí starostka názor ministryně.
Starostka Nového Boru by se měla také v dohledné době setkat s první náměstkyní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Evou Bartoňovou. „Budeme spolu jednat o situaci ve sklářském školství a zejména pak o tom, jaké mají absolventi uplatnění na pracovním trhu a co by mohlo jejich postavení na trhu práce zlepšit,“ říká.
Nový Bor v současné době tíží nedostatečná kapacita mateřských škol. „Je to na pováženou, protože na předškolní výchovu se klade čím dál větší důraz a město jako zřizovatel MŠ nemůže vyhovět všem rodičům, kteří chtějí své děti do školky umístit. I o tom hodlám s Evou Bartoňovou hovořit.“ Starostka podtrhuje, že město řeší problematiku mateřských škol komplexně. Vychází při tom z doporučení školské pracovní skupiny, která zpracovala matriál, z něhož je zřejmé, že každá ze školek potřebuje stavební úpravy.
„Na rekonstrukci dvou objektů mateřských škol jsme žádali o dotaci 24 milionů korun z evropských fondů, ale prozatím jsme neuspěli. Proto budeme hledat i jiný způsob financování a žádat také o dotaci z ministerstva financí,“ dodala starostka Nového Boru na závěr.

Další zprávy z regionu najdete zde