Kritik megalomanských staveb, co v místních podmínkách trpělivě vysvětluje a poukazuje na dopady klimatických změn. Věnuje svůj čas i osobní účasti při různých jednáních a řízeních, týkajících se konkrétních případů ohrožení přírody a životního prostředí. Osobně provádí i kontrolu ohrožených lokalit a zejména stromů – ať už jednotlivých exemplářů či celých porostů – a příslušnou dokumentaci jejich stavu.

Zelená pro EvropuZdroj: DeníkMiroslav Hudec se v regionu věnoval původním druhům ovocných stromů, inicioval třeba výsadbu aleje třešňových odrůd v Dolní Libchavě. Rok co rok sleduje a snaží se přesvědčit své město, aby provádělo zimní údržbu šetrnými způsoby, omezilo solení ulic. Podobně si městské zeleně všímá i v jiných ročních obdobích.

Miroslav Hudec neúnavně kritizuje a hledá řešení na mnohdy zbytečná kácení stromů, necitlivé zásahy do neodborné péče, nebo omezování zeleně nejen v Lípě. Je za desetiletí pověstný rovněž tím, jak velký smysl v pomoci ekologii vidí ve větším využívání železniční dopravy. V tomto ohledu se právě díky jeho úsilí, argumentům, vytrvalosti podařilo, co široko daleko nikomu jinému – skutečně prosadit, aby České Lípě dráhy postavily na okraji České Lípy, u sídliště Holý vrch zcela novou železniční zastávku. Na základě jeho soustavného tlaku se podařilo vrátit osobní vlaky na trasu mezi Svorem a Rumburkem. Ještě nedávno jich většina končila právě ve Svoru.

Samostatnou kapitolou je i jeho nezanedbatelný podíl na zastavení těžby kamene z jedinečného kopce Tlustec na Českolipsku. V boji setrvává i dnes, kdy jiná těžařská firma se po letech opětovně chystá na Tlustci pokračovat v lámání kamene. A jak Hudec zdůrazňuje, ohrozit zdejší cenné ekosystémy i zdroje vody. Podle něj těžař nikdy dobrovolně nemůže mít vůli přistoupit například na odpis zásob, když by mu mohly vynést miliardy. „Jde o částky, pro které jsou někteří jedinci  hotovi provést i horší věci než ohrozit zdraví, životy a životní komfort několika tisíc lidí, než poničit kus pěkné krajiny, než ohrozit zdejší turistický ruch, než snížit cenu zdejších nemovitostí, než ohrozit zásoby vody,“ obává se Hudec. A shání další podpisy pod petici za vyhlášení lokality na Tlustci za přírodní rezervaci.