Finalistky České MISS natáčejí na deseti vybraných zámcích po celé republice populárně-naučné spoty, díky kterým se diváci budou moci seznámit s kulturními památkami a následně třeba přispět na obnovu jejich zařízení.
Štáb Regionální televize, která projekt po technické a mediální stránce zajišťuje, přijel v pátek 1. července na státní zámek v Zákupech.

„Celý projekt cílí na obnovu památek, probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Českou MISS. Smyslem projektu je upozornit na ty památky, přilákat turisty," říká majitelka Regionální televize Eva Stejskalová a dodává, že výtěžek současně pořádané sbírky půjde v Zákupech na obnovení čalounění historické pohovky.
Před usednutím na zmíněnou pohovku, ze které nyní koukají trsy výplní a pružiny, kastelán zámku Petr Weiss loňskou vítězku České MISS Nikol Švantnerovou varoval.
„Raději si na ni nesedejte, hlavně abyste se neušpinila," upozornil křehkou dívčinu.

To nejzajímavější

Filmaři se zaměřili na nejzajímavější místa zámku, převážně z habsburského období, a na každém z nich Nicol Švantnerová na kameru sdělila několik zajímavostí.
„V této kapli se v roce 1900 oženil následník trůnu František Ferdinand d'Este s Žofií Chotkovou," opakovala Švantnerová na kameru, dokud nebyli kameraman i režisérka spokojení. „Na Českolipsku jsem poprvé v životě. Jsou tu sice horší cesty, ale krajina mi připomíná moji milovanou Šumavu," říká Švantnerová.

Návštěvníků zámku v Zákupech v poslední letech přibývá. „Návštěvnost se nám zvýšila dvojnásobně. Od letoška máme po čtyřiceti letech novou trasu, které se zaměřuje na období po smrti Ferdinanda Dobrotivého," říká Petr Weiss s tím, že měsíc od otevření již zaznamenávají kladný ohlas od návštěvníků zámku, kterým se nové trasy a expozice líbí. Dobrou ukázkou toho, jak zámek po náročných renovacích prokoukl, jsou dvě komnaty, které zůstaly ve stavu před restaurováním a návštěvníci zde mohou dobře vidět, kolik úsilí stojí zachování historické památky.

Hospodářský dvůr

Velkým plánem, který zámek posune ještě dál, je plánovaná rekonstrukce dvou křídel ohromné stavby hospodářského dvora, které směřují do zámeckého parku. Přes rok již probíhá předprojektová příprava a nutné průzkumy.
„Nyní je čerstvě podepsaná smlouva o dílo s projektantem, který v nejbližší době začne kreslit plány," podotýká Petr Weiss.
Po kompletním uvedení stavby do původního stavu by měly v hospodářském dvoře vzniknout další expozice. V rozsáhlé konírně získají návštěvníci přehled o cestování za Habsburků a v další části vznikne stálá expozice Zapomenuté zámky.
„V každé místnosti představíme nějakou památku, která neměla to štěstí a nevybrali ji po válce ke zpřístupnění. Bude tam například zámek Mimoň, ale také Svojkov, tedy i objekty, které dnes už neexistují," říká Weiss. Vystaveny by měly být jak historické fotografie a malby, tak vybavení, které se dodnes zachovalo.