Z bývalého výměníku na sídlišti Špičák vznikne malá prodejna drogerie. Místní obyvatelé se ale obávají, aby tam po nějaké době nevznikl místo klidného obchůdku bar nebo herna, kterých je v České Lípě už mnoho.

„Žadatel chce udělat z výměníku maloprodejnu, ale obávám se, aby tam nakonec nebyla restaurace,“ poznamenal zastupitel Karel Bubeník.
„Že na sídlišti přibude obchůdek, vítám. Ale jakou možnost má město ve chvíli, kdy nový majitel změní svůj záměr a bude chtít na sídlišti provozovat něco jiného?“ tázal se Miroslav Hudec.

Starostka Hana Moudrá vysvětlila, že v takovém případě musí požádat o změnu využití. „Jestliže nechceme, aby tam bylo něco jiného, příslušný odbor to nepovolí,“ ujistila.

Za porušení podmínek pokuta

Město do kupní smlouvy zakomponovalo kromě způsobu využití po dobu dvaceti let ještě další podmínky. Jednou z nich je povinnost majitele připojit objekt na centrální vytápění z Českolipské teplárenské. V případě, že by některou z podmínek nový nabyvatel porušil, zaplatí půlmilionovou pokutu.

Cena stanovená znaleckým posudkem zní na 1,2 milionů. O koupi objektu v Dlouhé ulici se ucházelo devět zájemců, nejvyšší nabídnutá cena byla 1,3 milionů. V jejich záměrech bylo například zřízení posilovny, provozovny elektro a zámečnictví, skladových prostor, výstavby garáží, rekondiční centrum, reklamní studio nebo prodejna motocyklového příslušenství.