Chatky i billboardy staví lidé bez stavebního povolení a zákon jim to nezakazuje.
Stačí připevnit kola a ze stavby, na které by se muselo žádat o stavební povolení se stane stavba mobilní. I přesto, že taková stavba nikdy neopustí své místo a v mnoha případech jsou na ní kola umístěná jen na oko a nejsou vůbec funkční, i taková stavba je podle výkladu zákona úředníků mobilní a jejího majitele žádné sankce za porušení zákona nečekají.
Proč se tedy zdlouhavě zabývat stavebním povolením, když je tak jednoduché sehnat starý podvozek z trabanta, na něj umístit billboard a ten pak postavit na vlastní pozemek vedle silnice.
Snad v každé zahrádkářské kolonii jsou k vidění mobilní buňky, které jejich vlastníci přivezli a vyhnuli se tak stavebnímu povolení na stavbu chatičky. Co na tom, že buňka po desetiletích které strávila na jednom místě, už dávno mobilní není.
Stejně tak je tomu i s maringotkami, které stojí na některých místech tak dlouho, že za mobilní už je považovat opravdu nelze. Jejich kola jsou už dávno zarezlá a majitelé si je ozdobili verandami a záhonky tak, že odjet s nimi už prostě nejde. Přesto o umístění takových staveb nikdy nežádali a přitom jsou v krajině stejně tak jako chatičky, o jejichž výstavbu majitelé zdlouhavě usilovali na stavebním úřadu.
„Pojem mobilní stavby stavební zákon nezná. Je na stavebním úřadu, zda takový objekt shledá podle zákona stavbou či nikoli. Pokud stavební úřad zjistí stavbu, která měla být ohlášena a její stavebník tak neučinil, může mu udělit pokutu až do výše 200 tisíc korun,“ řekla Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj.
„Místní stavební úřad provádí soustavnou kontrolu a dozorovou činnost ve svém správním území, pokud bychom takovou stavbu zjistili, budeme konkrétní případ řešit v souladu se stavebním zákonem. V současné době o podobných stavbách nemáme žádné informace,“ sdělila mluvčí českolipského Městského úřadu Kateřina Amrichová.

Další zprávy z českolipského regionu