Své řečnické umění poměřili v pátek 7. března mladí moderátoři v soutěži, kterou pro ně připravila Základní škola na Slovance v České Lípě.
Každý soutěžící si připravil minutový monolog na libovolné téma. Porota vedená moderátorkou televizních zpráv a dětské nadace Pomozte dětem Marcelou Augustovou měla za úkol vybrat z pěti kategorií 15 nejlepších do finálového klání. Finalisté se potom utkali v dalších záludných disciplínách jako jsou jazykolamy či živý komentář k videoukázkám.
Celé páteční dopoledne bylo nejenom zábavné, ale i poučné, protože děti měly možnost si zábavnou formou vyzkoušet dovednosti v oblasti komunikace a rétoriky, a tím tak zúročit své vědomosti, které v průběhu celého školního roku získávají.