Podle Ivana Langra, vystudovaného pedagoga a náměstka libereckého primátora pro školství je pro naplnění pojmu „moderní škola“ potřeba přijmout a zavést do praxe základních škol správné principy. V Liberci teď pro ně mají svou zkratku Š. P. U. N. T. - Škola osobností - Pohoda - Učící se škola - Nasloucháme druhým – Tým.

„Představil jsem projekt ředitelům a požádal je, abychom jako první téma zvedli domácí úkoly. V některých školách už je máme dobrovolné, ale je to samozřejmě fuška,“ uvedl Ivan Langr.

„Jsou témata, která jedeme léta – otevřená škola, komunikace s rodiči, prevence šikany. Šikanu považuji za jedno z klíčových témat pro pohodu ve škole,“ poznamenal s tím, že už několik let nápadem a přičiněním ZŠ Liberec Lesní pořádají festival dobré praxe, kde učitelé mohou přicházet na chuť všem vzdělávacím inovacím.

Ilustrační snímek
Houpačky, prolézačky i skluzavky. Užijte si v létě hřiště s dětmi zdarma

„Naše školy procházejí opakovaným dotazníkovým šetřením Mapa školy, které mimo jiné, přinášejí i pohled žáků a rodičů na ně,“ zmínil Langr. Navíc řada škol je také prostřednictvím modelové ZŠ a MŠ Ostašov zapojena do sdílení dobré praxe v projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace The Kellner Family Foundation. „To všechno jsou aktivity, které do našich škol přinášejí svěží vítr. Odšpuntovávají je v praxi,“ prohlásil náměstek libereckého primátora Langr.

Znamenitou pověst si na Českolipsku mezi základními školami v posledních letech získala ZŠ a MŠ v obci Okna, kde se o naplnění uvedených principů „moderní školy“ snaží. I přes všechna úskalí a problémy podporují inkluzi, individuální vzdělávání, otevřenost směrem k rodičům.

Pokoušejí se „vyučovat pro život“. „Tuto myšlenku podporujeme řadou akcí, kdy nesedíme "v lavicích" - vzdělávací exkurze, zahraniční projekty Erasmus+, projektové dny, sportovní kurzy, tradiční a společenské akce,“ přiblížila ředitelka školy Iveta Myšková.

Ilustrační foto
Koupačka nebo cvičení. Užijte si na Českolipsku v létě sportování zdarma

Před lety začínala rozvíjet malotřídku s 25 dětmi, letos už vzdělává dvě stovky žáků od 1. do 9. třídy. „Jsem přesvědčena, že zásadní podmínkou pro dobré fungování školy a její rozvoj je tým zaměstnanců, kteří pro svou práci "hoří", těší je, baví, realizují se, spolupracují spolu a hledají ideální cesty výchovy a vzdělávání. Když se mozaika podaří, cítí se děti a rodiče ve škole dobře. Pozitivní klima je dle mého názoru velmi důležitým aspektem úspěšnosti,“ komentovala Myšková.

Její kolega Tomáš Vlček ze ZŠ a MŠ v Kamenickém Šenově zase vyzdvihl nutnost, aby moderní škola učila své žáky pracovat s informacemi. „V minulosti byl problém nedostatek informací, dnes jejich absolutní přesycení. Pomoci žákům s jejich tříděním, zpracováním, odlišováním podstatného od nepodstatného, jejich kritické ověřování a zároveň názorná práce s manipulacemi a dezinformacemi a hoaxy. Jen tak mohou v budoucnosti obstát ve světě a praktickém životě,“ zdůraznil ředitel Vlček.

A dodal, že si škola nemá klást nepřiměřeně mnoho cílů, ale vytyčit si jasné priority. Například u nich ve škole chtějí, aby žáci prakticky používali angličtinu, pak zařadit školu do programů, jako je Erasmus, poslat žáky a učitele do zahraničí na zkušenou. „Důležité je nezapomínat na učitele, investovat do nich a jejich dalšího vzdělávání a chránit je před vyhořením,“ soudil Tomáš Vlček.

Natáčení v Boloni.
Narušitele natáčel režisér v Libereckém kraji. Nyní chystá film o manipulaci

S obdobnými pohledy a názory se lze setkat i na středních školách. Podle ředitelky českolipského gymnázia Heleny Paszekové, by moderní škola měla především myslet na budoucnost svoji i svých žáků, nabízet vhodné možnosti a příležitosti dalšího seberozvíjení a neměla by ani být izolovaná od ostatního dění. „Dbáme o kvalitní výuku, doplňujeme ji škálou školních i mimoškolních aktivit, spolupracujeme s vysokými školami a dalšími institucemi v regionu, za zkušenostmi jezdíme i do větších center a do zahraničí,“ řekla Paszeková s tím, že pamatují na soustavné vzdělávání našich učitelů a pečují o školní prostředí a vybavení tak, aby se zaměstnancům dobře pracovalo a žákům studovalo.

„Snažíme se vytvářet motivující pracovní a studijní prostředí,“ ujistila ředitelka gymnázia v České Lípě. Jak shrnula, je přesvědčena, že ve škole je nejdůležitější kriticky přemýšlet, zajišťovat kvalitu vzdělávání, poskytovat stabilní zázemí a usilovat o smysluplné inovace. „Zkrátka učit, motivovat a připravit studenty tak, aby byli ve svém budoucím životě úspěšní – bez ohledu na to, co bude za pár let moderní či módní,“ uvedla Paszeková.