Na významné poutní místo instalovaly Lesy ČR po 43 letech křížovou cestu se čtrnácti zastaveními. Opravy stály milion korun.

V pískovcových skalách podnik obnovil také dřevěný kříž, schody k oratoři i skalní kapli, která je kulturní památkou. „Nové je posezení a další lesní mobiliář. Vyčistili jsme také studánku," řekla Markéta Kavková z libereckého krajského ředitelství Lesů ČR.

Křížová cesta z druhé poloviny 19. století byla v roce 1973 přemístěna zásluhou faráře Ladislava Kubíčka do nedaleké svojkovské kaple sv. Václava. Nyní jsou v Modlivém dole k vidění kopie obrazů původních zastavení. Ta byla připevněna na stromech, dnes na dřevěných stojanech. Podnět k obnově dali místní obyvatelé, podpořilo je liberecké pracoviště Národního památkového ústavu.

close Po několika měsících skončila oprava stezky k Modlivému dolu u Svojkova. info Zdroj: Lesy ČR zoom_in V Modlivém dole ukrytém v rokli pískovcových skal rozmanitých tvarů a velikostí se konají bohoslužby. Nejznámější je květnová mše na zahájení mariánského měsíce. Údolí se původně nazývalo Smolný důl (Pechgraben) podle uhlířů, kteří zde pálili dřevěné uhlí. Měli tu smolárny a dehtářské pece. Na konci 18. století nechala hraběnka Alžběta Kinská vytesat do skalního masivu kapli, kterou v roce 1836 opatřil sloupský sochař Antonín Wagner portálem v novogotickém tvarosloví. Do kaple byl umístěn obraz Panny Marie.

Vlevo od kaple se na konci strmého schodiště nacházel skalní výklenek s Ukřižováním, tak zvaným oratoriem, od sochaře Josefa Maxe. K místu rozjímání návštěvníka dovedla křížová cesta. Svaté obrázky visely i na stromech kolem kaple. Do dnešní podoby Lourdské jeskyně byla kaple přestavěna v roce 1903.

Po dvě století hojně navštěvované poutní místo, kam se z nedalekých Zákup zajížděl pomodlit i bývalý císař Ferdinand V. Dobrotivý, upadlo po druhé světové válce v zapomnění a bylo z větší části zničeno, sochy zmizely. Mariánský kult i poutě se v Modlivém dole obnovily v roce 1996. Oltář zdobí socha Panny Marie vysvěcená v roce 2001.

Slavnostní otevření stezky proběhne v neděli 27. listopadu ve 14.00.

close Po několika měsících skončila oprava stezky k Modlivému dolu u Svojkova. info Zdroj: Lesy ČR zoom_in

close Po několika měsících skončila oprava stezky k Modlivému dolu u Svojkova. info Zdroj: Lesy ČR zoom_in