Úplná uzavírka nenápadného mostu přes Robečský potok na silnici III/26832 mezi Jestřebím a Provodínem na Českolipsku vyvolala rozhořčení nejen u místních obyvatel. Závažným způsobem jim zkomplikovala život. A zhoršila současnou, už mnoha dalšími rozběhlými stavbami na silnicích u České Lípy kritickou dopravní situaci. I pro zasažené obce byl krok Libereckého kraje, který je majitelem mostku a investorem jeho přestavby, nečekanou zprávou.

„Lidé jsou v šoku, nadávají mně, přitom oficiální sdělení o uzavírce provozu jsem dostal pouhý den předtím, než ho stavbaři skutečně zavřeli,“ zlobil se starosta Provodína Jiří Štěrba.

Úplnou uzavírku malého mostu povolil českolipský odbor dopravy a je platná od 29. června do 15. listopadu. Liberecký kraj najal firmu Metrostav, aby se o tuto stavbu postarala. Zakázka zahrnuje demolici stávajícího kamenného mostu a výstavbu nového s ocelobetonovou spřaženou konstrukcí včetně hlubinného založení mostu.

„Iniciativně jsem volal po jednotlivých úřadech, ale nikdo mi nic neřekl. Podle toho, co se tu letos děje, nemají zkoordinované vůbec nic,“ řekl starosta Štěrba. Opravu mostku žádal posunout o rok z důvodu, že přes Provodín už byla vedena objízdná trasa do Mimoně kvůli uzavírce Hradčan. Požadoval zřízení pontonového přemostění potoku pro osobní auta. Argumentoval i tím, že uzavření mostku výrazně zkomplikuje dopravu v Zahrádkách a v České Lípě, i tím, že křižovatka na Srní bude velmi nebezpečná pro nákladní dopravu.

Po zatarasení silnice ve vsi klid nenastal, řidiči zde bloudili, nebo se s auty pokoušeli najít jinou únikovou cestu. „Tady se točí kamiony se dřevem, zase jedou zpět, nevědí kam. Auta se pouštěla i na místní cyklostezky, kde policisté chytili dokonce i kamion, co chtěl projet na Staré Splavy, lesní cesty už naštěstí uzavřely brány,“ vylíčil starosta.

Obyvatelům, kteří jezdí za prací například do Mladé Boleslavi, se cesta prodlouží o 40 minut. „Je to k vzteku, do poslední chvíle jsme nic nevěděli. Bylo to zbytečné, na pole se teď dostanu jen po mnohakilometrové objížďce,“ postěžoval si místní zemědělec.

Karel Schreiner, starosta obce Jestřebí, na jejímž katastru most stojí, k problému uvedl, že také on měl pouze zprostředkované informace. „Za obec jsem se snažil o zkrácení uzavření a nakonec byla povolena uzávěra o měsíc kratší. Naše obec neměla žádný vliv na načasování stavby,“ zdůraznil Schreiner. Ve vlastnictví obce Jestřebí se nachází chodník a mostek vedle krajské silnice a mostu. Ten zajišťuje alespoň průchod pro pěší, případně cyklisty.

Podle stavbařů k opravě mostu dochází proto, že už v roce 2017 byly založení a opěry mostu včetně nosné konstrukce ve špatném stavu. Na výstavbu projektant stanovil dobu 20 týdnů. Vlastník mostku a investor – Liberecký kraj – prý zřízení provizorního mostu, který by sloužil alespoň osobním autům, nezadal. „Most se nachází v těsné blízkosti stávající železobetonové lávky pro pěší a současně se stavba nachází v několika dotčených oblastí stupni ochrany životního prostředí, ze kterých vyplývají jistá omezení a podmínky pro vlastní realizaci díla,“ řekl mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha.

Podle Jana Mikuličky z Libereckého kraje jsou okolní pozemky u mostu evidovány jako mokřady a jsou v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. „Stavba nemůže zasáhnout jiný pozemek, než na kterých je stávající most, proto by pravděpodobně nikdo pontonový most nepovolil,“ sdělil Mikulička.

Objízdná trasa vede mimo jiné i přes silnici I/9 v Zahrádkách, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR nyní staví kruhovou křižovatku. Doprava v místě je řízena semafory a platí zde pouze částečná uzavírka. „Víme, že se jedná o problematické místo, ve kterém se tvoří dlouhé kolony a zdržení je pro řidiče nepříjemné. Pokud však na stanovené objízdné trase platí pouze částečná uzavírka a nikoli úplná, nemá odbor dopravy jinou možnost než úplnou uzavírku s objízdnou trasu povolit,“ reagovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

„Jednali jsme s krajským úřadem, který částečnou uzavírku v Zahrádkách povolil, aby se oprava letos nekonala právě kvůli kolizi s ostatními opravami, vyhověno však bohužel nebylo,“ podotkla mluvčí. Podle ní je ale důležité se na probíhající rekonstrukce silnic dívat i pozitivně, protože po dokončení všech oprav se kvalita páteřních silnic i určitá problémová místa na silnicích velmi zlepší.

Letos extrémní množství uzavírek v regionu Českolipska včetně nejnověji přeťaté trasy v Jestřebí komplikuje život zásobování, autobusovým dopravcům i sanitním vozům. „Musíme se s pacienty na cesty vydávat s velkým časovým předstihem. Nicméně, i tak se stává, že dorazí na plánované vyšetření později. Děláme co můžeme, ale zázraky neumíme. Pokud v takové lokalitě, jako je silnice I/9 v Zahrádkách, dojde k dopravní nehodě, je situace prakticky neřešitelná,“ řekla jednatelka společnosti Zdravotní doprava Štěpánek Miloslava Gedeon. „Letošní léto a podzim budou na silnicích našeho okresu opravdu o velké trpělivosti,“ dodala.

Objízdná trasa
Pro vozidla do 32 tun vede po sil. č. II/26832 Jestřebí dále po sil. č. I/9 do obce Zahrádky, následně po sil. č. III/26833 zpět na sil. č. III/26832 a po této až k místu uzavírky, což platí obousměrně. Pro vozidla nad 32 tun pak úřad nařizuje objížďku po sil. č. II/26832 Jestřebí dále po sil. č. I/9 do České Lípy, následně po sil. č. II/262 do Zákup, zde po sil. č. II/268 zpět na sil. č. III/26832 a po této až k místu uzavírky, rovněž obousměrně.