Zhoršený stav mostu odhalila pravidelná mostní prohlídka už v roce 2019. Město poté vypsalo výběrové řízení na zpracování studie na revitalizaci celé Hrnčířské ulice včetně rekonstrukce mostu. Žádnou nabídku však nedostalo a výběrové řízení tak bylo zrušeno.

„Pokud se stav mostu ještě zhorší, museli bychom okamžitě přistoupit k jeho úplnému uzavření. Takovou situaci nesmíme připustit, protože by doprava v České Lípě totálně zkolabovala. Proto nyní soutěžíme projekt na rekonstrukci mostu zvlášť jako první a revitalizaci celé ulice budeme řešit později. Pokud připravíme projekt a vysoutěžíme dodavatele stavby za plného provozu mostu, uzavřeme jej poté pouze na nezbytně dlouhou dobu po dobu rekonstrukce. Význam této dopravní tepny si plně uvědomujeme, a to i díky probíhající rekonstrukci silnice II/262. Naší snahou bude vše vymyslet tak, aby doprava zůstala při opravě co nejplynulejší,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Krajina Holanských rybníků
Archeologové zvou do Holan. Připravili zajímavou exkurzi

Předmětem zakázky je provedení průzkumu, zpracování studie řešení rekonstrukce mostu, zpracování kompletní projektové dokumentace, inženýrská činnost a činnost BOZP v přípravě stavby. Projektant také musí poskytnout součinnost při zadávání zakázky a při provádění rekonstrukce pak bude mít autorský dozor.

„Menší opravu v Hrnčířské ulici však plánujeme již letos. Na konci června budeme opravovat povrch autobusové zastávky Česká Lípa – Hrnčířská, která je opravdu ve velmi nedobrém stavu. Věřím, že i tato oprava přispěje ke komfortu cestujících a ke zlepšení vzhledu celé lokality,“ doplnil českolipský místostarosta Jaroslav Tunrhöfer.