Rekonstrukce mostu byla zaměřená na stabilizaci poškozené kamenné klenby a zvýšení její zatížitelnosti. Oprava spočívala v rozebrání dvou řad pískovců, podskružení klenby a odtěžení zásypu klenby.

Lícová strana kamenné klenby byla vyčištěna, doplněna chybějícími kamennými kvádry a hloubkově přespárovaná. Následně se provedlo dozdění čel a říms z pískovců a zhotovení nového dna z rovnaného záhozu.

Založení opěr je plošné, kamenné. Nově byly provedeny na výtokové straně kamenná, šikmá, pískovcová křídla zděná na cementovou maltu. Izolace je celoplošná z modifikovaných asfaltových pásů s ochranou z geotextilie.

Jak hlasovat

Na stránkách Deníku jsme vám postupně představili všech 11 nominovaných staveb.Hlasovací kupón, který najdete níže, můžete zaslat na adresu: Krajský úřad LK, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec, k rukám Ing. Jany Ledecké. Kupóny můžete zasílat do 31. 8. Hlasovat je možné také na adrese www.kraj-lbc.cz v sekci Stavba roku Libereckého kraje.

Výsledky letošního ročníku soutěže, včetně držitele Ceny sympatie, budou vyhlášeny 13. září.