V poslední fázi je nyní rekonstrukce mostu na silnici I/9 mezi Českou Lípou a Sosnovou. Ten dostal při kontrole na sklonku loňského roku nelichotivou známku V-špatný. Kyvadlový provoz na provizorním přemostění by měl trvat do konce listopadu. „Už bylo načase. Jezdím tu celkem pravidelně a s tímhle krámem to objet nemůžu,“ ukázal z kabiny svého tiráku palcem za sebe profesionální řidič Pavel Konvalinka.

Chystají se i další opravy zásadních mostů. A tentokrát v samotném centru České Lípy. Tři čtvrtě kilometru dlouhou estakádu z druhé poloviny osmdesátých let ŘSD nyní bedlivě sleduje. Na několika místech se drolí beton a je možné, že silničáři budou muset vyměnit celou vozovku. Když před dvěma lety ŘSD měnilo na I/9 zhruba stejně starý most přes Moskevskou ulici, v centru České Lípy z toho velké nadšení motoristů ani pěších nezavládlo.

Jen nedaleko je přitom podobně vytížená a důležitá stavba, ale ještě mnohem starší. Trámový most na masivních válcovitých podpěrách nad ulicí Boženy Němcové dostavěli už v roce 1968. Umožňuje snadné spojení centra města a hlavního městského stadionu u Ploučnice a po jeho svršku denně přejede i přes deset tisíc vozidel. Z největší části se jedná o tranzitní dopravu.

Liberecký kraj ho hodlá zbořit a postavit na jeho místě nový. Vše bude záležet na případném vyhovění žádosti podané do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), o níž se v současnosti rozhoduje. Kraj chce výměnu mostu navázat na mnohem větší projekt opravy silnice II/262 od okružní křižovatky na Děčínské pod okresním soudem až k mimoúrovňové křižovatce směrem na Zákupy u Dobranova.

Celkem se jedná o více než pět kilometrů dlouhý úsek. „Předmětem stavby je zároveň rozšíření hlavního dopravního prostoru mezi křižovatkami ulic Děčínská a Hrnčířská a ulic Děčínská a Sokolská a vložení nových řadicích pruhů,“ uvedl mluvčí kraje Filip Trdla.

Českolipané se konečně dočkají řešení nevyhovujícího stavu druhé ze zmíněných křižovatek. Vyjet na hlavní silnici ze Sokolské ulice je totiž ve stále častějších dopravních špičkách problém. Vyřeší to semafor. „Na této křižovatce dojde k vybudování nového světelného signalizačního zařízení v souladu se stávajícími přístroji. Účelem stavby je zlepšit dopravní situaci,“ dodal Trdla.

Výměny poměrně velkých mostů proběhnou při plánované akci hned dvě. Rekonstrukce čeká také most a jižní větev mimoúrovňové křižovatky u Dobranova. „Jedná se o zatím nejdražší projekt z připravované porce projektů. Předpokládané výdaje na celou akci převyšují částku 227,5 milionu korun, přičemž výše dotace z IROP by měla činit více než 199,7 milionu. Liberecký kraj bude dle aktuálního předpokladu hradit přibližně 27,8 milionu korun,“ popsala základ financování krajská radní Radka Loučková Kotasová.