Neobvyklý prodej uskutečnil státní podnik Lesy ČR. Za 150 000 korun odprodal čtyřiatřicetihlavé stádo z obory ve Vřísku na Českolipsku do loveckého revíru Karamuš v Bulharsku.

„Za posledních padesát let nepamatujeme podobný prodej, většinou se prodávají jednotlivé kusy," sdělil Ladislav Masopust, který se o muflony v oboře stará. Do Bulharska putovalo 19 samic, čtyři berani a jedenáct mláďat.

Už v polovině ledna Masopust odchytil část stáda do oplocené části obory, kde mufloni čekali na transport. V oboře podle něj zůstalo ještě více než 140 muflonů.

Potkají medvědy

V sobotu pracovníci naložili zvířata za dohledu veterinářů do kamionu, který je dopraví do Bulharska do nově vznikající obory v pohoří Západní Rodopy. Začlení se do tamní fauny mezi jeleny, daňky, muflony, kamzíky horské, divoká prasata, srnčí, tetřevy, tetřívky a další zvěř. V místě se setkají i s medvědy, vlky, šakaly, liškami a kunami. „Pro muflony je vyčleněna nově zřízená obora o rozloze 250 hektarů," dodala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Obora Vřísek je jednou z nejstarších obor v České republice, první zmínky o jejím vzniku pocházejí z roku 1570, kdy ji založil majitel panství Jan z Vartemberka. Tehdy měla obora jen kolem 42 hektarů, dnes se rozkládá na ploše více než trojnásobné. V oboře se vystřídalo mnoho druhů zvěře od daňků přes jelena lesního, jelena siku až do roku 1967. Od té doby je v oboře chován jen muflon, kterého v roce 1994 doplnil záchranný chov kozy bezoárové ze zrušeného chovu z Pálavských vrchů.

Jiří Jelínek