V současnosti vzrůstá jak poptávka po jejích absolventech, tak i zájem o studium širokého spektra oborů, které škola nabízí. Některé se škole podařilo zachránit doslova ze dna téměř absolutního nezájmu.

Současný formát školy vznikl sloučením několika subjektů dohromady, to se stalo v důsledku postupně opadajícího zájmu o sklářský obor v nedávné době.

Dnes škola na jednotlivých pracovištích poskytuje komplexní spektrum různých stupňů vzdělávání. Nabízí studentům tří a čtyřleté středoškolské a vyšší odborné vzdělání ve sklářských oborech, dále je pak její součástí čtyřleté všeobecné Gymnázium. Studentům ze vzdálenějších koutů republiky pak škola nabízí ubytování ve vlastním Domově mládeže, kde jsou všem zájemcům poskytovány i stravovací služby.

Aby škola i přes vysoké náklady způsobené energetickou náročností svých provozů byla v dobrém finančním stavu, provozuje vlastní obchod se sklářskými výrobky, který je mezi lidmi pro své příznivé ceny velmi oblíbený. Zájemcům pronajímá i svou huť a tělocvičny.

Flexibilita školy

Novoborská škola se musela v minulosti vyrovnat s kolísající poptávkou po určitých oborech. Vedení školy však nestálo na místě a snažilo se s nastalou situací poprat.

„Museli jsme se přizpůsobit, otevřeli jsme i obory, které se sklem přímo nesouvisí. Jedná se například o obory Design interiéru nebo Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ukázalo se to jako krok správným směrem a dnes tyto obory patří mezi nejoblíbenější," říká ředitelka novoborské sklářské školy Ilona Jindrová.

Čtěte také: Valachová v Boru nahlédla do výuky budoucích sklářů a slíbila podporu

Poté, co jako Fénix z popela vstal, oblastní sklářský průmysl zvýšila se opět poptávka i po tradičních oborech. Škola nyní spolupracuje s nejvýznamnějšími zaměstnavateli v regionu a studenti od poloviny druhého ročníku mohou docházet na praxi přímo ke svým potenciálním zaměstnavatelům. Všichni velcí i malí hráči na trhu dnes potřebují řemeslníky, což sklářským školám hraje do karet. „Samy velké firmy chtějí přispět k atraktivitě sklářství a některé již nabízejí studentům na praxi i finanční ohodnocení jejich práce," říká Jindrová, ale dodává, že to závisí na jejich výkonu, rozhodně to nejsou peníze za nic.

Kraj pomáhá

Další bonus, tentokrát pouze pro studenty učňovských oborů, je stipendium od Libereckého kraje, které dostávají za řádnou docházku a uspokojivé studijní výsledky. Stipendium se pohybuje od 200 do 500 korun měsíčně, což je velmi zajímavá motivace nejen pro sociálně slabší rodiny.

Studenti školy mají potenciál stát se velice žádanými odborníky na trhu práce. Výborné podmínky, které jim škola dopřává, tak nejsou jedinou motivací pro rozhodnutí se oboru věnovat. Teď je řada na zaměstnavatelích, aby dokázali své pracovníky nalákat a náležitě je i ohodnotit.