Pracovníci muzea ladí poslední detaily, chystají expozice a finišují poslední úpravy. Došlo k výměně všech oken, repasování vnějších a výměně vnitřních vstupních dveří v hlavní budově kláštera a klášterní restauraci. Novinku představuje expozice zachycující těžbu uranu na Českolipsku. K vidění bude ve sklepě hlavní budovy kláštera.