„Českolipské muzeum sestává z památkově chráněných budov, je tedy třeba při úpravách dostát požadavkům památkářů. U tak velkého komplexu by se výsledek měl projevit v úsporách na energiích. Současně bude probíhat malování interiérů,“ uvedla krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

Hlavní budovu nebude možné v průběhu stavby kompletně vyklidit. Zaměstnance muzea proto po 1. lednu čeká náročné stěhování. Odborní pracovníci tu pečují o bezmála půl milionu sbírkových předmětů, na ploše 2 100 metrů čtverečních je ve stálých expozicích muzea vystaveno na 5 400 exponátů. Stěhování se postupně dotkne nejen výstavních prostor, ale i kanceláří, depozitáře a skladů.

V rámci projektu dojde zejména k výměně oken a vnějších dveří. Stávající okna nahradí nové repliky z dřevěných profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Část dveří vystřídají rovněž repliky, venkovní dveře čeká repasování. Expozice se pak vrátí na svá místa, prostory se vymalují a dokončí se další technické úpravy. Vše by mělo být hotovo do konce února 2021. Do některých částí muzea se veřejnost možná podívá i dříve.

„Naší snahou bude co nejdříve zpřístupňovat už dokončené prostory veřejnosti. To však bude záležet na finančních možnostech a zajištění bezpečnosti a ochrany návštěvníků a majetku,“ dodal ředitel českolipského muzea Zdeněk Vitáček.

Pro veřejnost zůstane nadále otevřený celý areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice, Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské. Přístupná bude také klášterní zahrada s restaurací. V nové sezoně bude muzeum lákat především na výstavu palných zbraní s vazbou na dobu jejich běžného užívání.

V ambitu budou vystaveny zbraně ze 17. století s perkusním systémem, exponáty z 19. století, stejně jako zbraně složené z komponentů několika jiných zbraní, pytlačky nebo podomácku vyrobené kousky. Výstava potrvá od dubna do konce příštího roku a i přes uzavření hlavní budovy bude muzeum pořádat i tradiční akce, jako je Muzejní noc, Vánoční trhy nebo akce ekoporadny. V plánu je i dřívější zpřístupnění pobočky ve Vězeňské ulici, Archeologického muzea Šatlava, které bývá běžně od listopadu do dubna uzavřené.

Vlastivědné muzeum a galerie sídlí v areálu bývalého augustiniánského kláštera, založeném v roce 1627 Albrechtem z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na areál navazuje jednolodní kostel Všech svatých. Předchůdcem muzea byl Vlastivědný spolek Excursionsclub, založený v roce 1878.

Vlastní muzejní historie se začala psát rokem 1899, kdy byla zahájena činnost Muzejního spolku, k otevření muzea došlo v roce 1900. Základem sbírky jsou přírodovědné, společenskovědné a knihovědné fondy, které vznikaly činností místních spolků a nadšených jednotlivých sběratelů.