Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě obohatí za 100 000 korun své sbírky o ptačí vajíčka od 160 druhů ptáků, soubor ptačích lebek, bryčku do koňského potahu či sbírkové knihy do Máchovského souboru a další drobnější předměty.

Peníze na doplnění sbírek muzeu poskytne zřizovatel Liberecký kraj. V jednání je také nákup dermoplastických preparátů našich druhů ryb pro expozici Rybářství a rybníkářství na Českolipsku, která je umístěna v památníku v Doksech, nebo sbírka exponátů pro výstavu Těžba uranu na Českolipsku.

Liberecký kraj rozdělil mezi čtyři muzea téměř tři miliony korun. Nejvyšší částka, 2 150 000 korun, putuje do Oblastní galerie Liberec, která nakoupila do sbírek sochařské práce Anny Hulačové, obrazy Jaroslava Valečky, struktury Zdeňka Sýkory, olejové plátno Zdeňka Trse, plastiku Jiřího Nováka, olejové plátno Václava Bendy, trojrozměrné objekty Františka Kyncla, tisk na papíře Šimona Brejchy, obraz Věry Novákové a kovové konstrukce Richarda Loskota.

„Doplňování sbírek je základní povinností sbírkotvorných institucí. Základním předpokladem toho, aby mohly být akvizice realizovány systematicky, je, abychom měli pravidelnou položku v rozpočtu a mohli nákupy plánovat nebo mít případně rezervu na nenadálé nákupy, například z dědictví či kvůli náhlé nabídce autora nebo sběratele. Tuto významnější částku vnímám jako první důležitý krok správným směrem,“ říká Květa Vinklátová, krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.