Originál střeží Knihovna Národního muzea v Praze. Do klenotu českolipské historie, Kroniky města Česká Lípa mistra Hanse Kreischeho z přelomu 16. a 17. století, ale nyní může nahlédnout každý. Vzácnou knihu přepsal z německého originálu a přeložil do češtiny českolipský historik Jaroslav Panáček a příští týden ji představí veřejnosti.

„Kronika je jediná v originále dochovaná městská kronika jediného autora z předbělohorské doby v severních Čechách a představuje jednu z nejvzácnějších českolipských archiválií, přestože originál není uložen v České Lípě," říká Magdalena Pujmanová, knihovnice Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kde se příští čtvrtek uskuteční prezentace knihy.

Zmapoval hrdelní zločiny

Kronika, kterou Kriesche psal mezi lety 1598 až 1621, obsahuje přes pět set dobových zpráv, většina se týká České Lípy. Autor se věnoval i dění v Čechách v době Rudolfa II. a jeho následovníků, ale také událostem v celé střední Evropě. „V absolutním pořadí vedou zprávy o hrdelních zločinech, ať už v České Lípě, v Čechách nebo okolních zemích. Následují zprávy o úmrtí měšťanů v Lípě a zprávy o vojenských událostech v celém regionu střední Evropy," uvádí knihovnice českolipského muzea.

Výjimečná kniha začíná nedatovanými zprávami o příchodu Slovanů do českých zemí, počátcích Českého království a hlavního města Prahy. „Zprávy do roku 1598 čerpal autor z literatury, jiných kronik či svědectví pamětníků," dodává Magdalena Pujmanová.

Teprve s koncem 16. století přicházejí zprávy z autorových vlastních poznatků. Kriesche byl přímým účastníkem válečného dění českého stavovského povstání v letech 1618 1620, kdy byl úřady povolán do vojska. Kroniku označil sám autor jako první díl. Zda však napsal i další části, se neví. Nenašly se. „Neznáme ani datum jeho úmrtí, je tedy možné, že v roce 1621 zemřel," podotýká knihovnice.

Nevěsta z Dubé

Hans Kriesche se narodil v roce 1570 do rodiny váženého českolipského mistra pekařského. Od čtrnácti let se učil pekařem a o dva roky později odešel na vandr. Vrátil se za devět let a z Dubé si přivedl nevěstu Margaretu Rahmerovou, se kterou se oženil v roce 1595, kdy byl také jmenován pekařským mistrem.

Po třech letech zakoupil pekařský dům v Dlouhé ulici, kde provozoval pekárnu. Jeho rodina byla početná, Margareta mu porodila osm dětí. Coby vážený občan Hans Kriesche byl pekařských cechem jmenován do úřadu písaře a tento post podle historiků zastával velmi zodpovědně.

Kopie od Hanky

Během prezentace knihy, která se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna od 16 hodin v klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, budou moci zájemci nahlédnout také do přesné kopie Kriescheho kroniky, kterou v roce 1825 zhotovil Václav Hanka, český obrozenec, dnes známý jako pravděpodobný padělatelem Rukopisu královéhradeckého a zelenohorského.

Kopii uchovává Státní okresní archiv v České Lípě. Zde také bude kniha, kterou vydal Státní oblastní archiv v Litoměřicích a nakladatelství Scriptorium, k dostání za 407 korun.