Ivan Mrkvička ( (1856 - 1938)) celých čtyřicet let ze svého života prožil v Bulharsku, nejprve v Plovdivu, kde založil uznávanou kreslířskou školu, a později na akademii v Sofii.

Po návratu do Československa navázal malíř na svůj úzký vztah k Českolipsku. To, co se od něj dnes nalézá ve sbírkách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, to všechno sám Mrkvička osobně muzeu věnoval.

„Do Českého muzea pro kraj Českolipský věnoval listy z alba vydaného v Sofii, kde byla reprodukována jeho nejpřednější díla. Dále rukopis opisu a otisk sbírky jeho sonetů Krůpěje z neznáma. V květnu 1936 přijal pozvání českolipských menšinářů k otevření muzea v Zákupech. Patřil k předním a nejváženějším hostům," popisuje komentář, se kterým muzeum Exponát měsíce vystavilo.

Profesor Mrkvička (původním jménem Jan Václav, ale v Bulharsku si jméno upravil na Ivan) je pokládán za zakladatele moderního bulharského malířství. Podařilo se mu pro bulharskou veřejnost i ostatní svět vytvořit představu o charakteru lidu i kultury.

Ivan Mrkvička: Dušičky.

Ivan Mrkvička: Cikánka.