Přehlídka zbraní, z nichž nejstarší jsou z 16. století, letos navíc doplnily historické terče. Ostatní části muzea zůstávají uzavřené. Důvodem je rozsáhlá výměna oken na budově bývalého augustiniánského kláštera, kde českolipské muzeum sídlí.

Prvním letošním návštěvníkem znovuotevřeného muzea byl malý Vítek. Zbraně různých tvarů a různého stáří rozzářily oči tříletého chlapce a dárkem při odchodu v podobě prázdné nábojnice se jen završila příjemná návštěva.