Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Slavná báseň Karla Hynka Máchy je nejvydávanější knihou u nás a o její poslední podobu se vůbec poprvé postaralo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (VGM). Křest 307. vydání proběhne 1. prosince v Národním muzeu v Praze.

„Je to pro nás velká událost. Českolipské muzeum vydává knihy jen výjimečně," říká Jana Fridrichová, vedoucí knihovny VGM. Kniha vychází u příležitosti 180. výročí prvního vydání Máje a také k 180. výročí úmrtí našeho nejslavnějšího romantického básníka.

O výtvarnou stránku knihy se postarala malířka, grafička a ilustrátorka Dana Puchnarová, která svůj cyklus litografií s tematikou Máje vystavovala v roce 2014 v Památníku K. H. Máchy v Doksech. „Výtvarnici, která žije v Dobřichovicích u Prahy, se nápad vydat Máj s jejími kresbami líbil a tento záměr podpořila i finančně," dodává Fridrichová. Knihu je možné zakoupit v muzeu v České Lípě a v příštím roce bude k dostání i v Památníku K. H. Máchy v Doksech.

První vydání, jediné, které vyšlo za Máchova života, vydal autor vlastním nákladem u tiskaře Jana Spurného v dubnu 1836, a to v celkovém počtu 600 výtisků, ve třech různých cenových skupinách podle jakosti papíru a celkového vybavení. Zdroj: Wikipedie

Největší básník českého romantismu Karel Hynek Mácha zemřel 6. listopadu 1836. Jeho báseň Máj je nejen nejvydávanější českou knihou, ale také nejčastěji ilustrovaným dílem. „Máchovo dílo ovlivnilo výtvarné umělce mnoha generací, pro které je, bylo a bude výzvou pro jejich fantazii," podotýká knihovnice. Mezi slavné ilustrátory Máje patří Jan Konůpek, Mikoláš Aleš, Cyril Bouda, Jan Zrzavý, Karel Svolinský, Ludmila Jiřincová, Jaroslav Šerých, Vladimír Komárek, Anna Khunová a další umělci.

Jen sbírka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě čítá téměř 600 vydání. Jsou zde zastoupena také cizojazyčná vydání Máchových knih. Nalezneme zde například Máj ve slovinštině, bulharštině, ruštině, němčině, angličtině, nizozemštině, italštině, ukrajinštině, maďarštině, španělštině, lužickosrbštině či v jazyce esperanto.