Výstava s tímto názvem bude od pátku 22. června k vidění v prostorách ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Své práce na ní představí studenti novoborské sklářské školy.
„Vystaveny budou malované, broušené a ryté objekty, hutní a tavené plastiky, vitráže, objekty kombinované s jinými materiály a řada dalších prací. Jedná se o výběr originálních a nápaditých prací studentů a absolventů školy,“ říká Zuzana Špatzová z oddělnení výstav českolipského muzea.
Sklářská škola v Novém Boru má dlouholetou tradici. Její počátky sahají až do roku 1763. Škola prošla celou řadou změn, k poslední v roce 2004, kdy došlo ke sloučení Průmyslové a vyšší školy se Středním odborným učilištěm.
Na škole působila řada vynikajících umělců, mistrů a výtvarníků jako jsou Stanislav Libenský, Jaromír Špaček, Vlastimil Pospíchal, Oldřich Lipský. Na škole působí Václav Machač, Stanislav Honzík, Eva Švestková a další.
Sklářská škola v Novém Boru spolupracuje se švédskou školou v Orreforstu, se slářským studiem v holandském Leerdamu. Škola se zúčastňuje celé řady významných výstav domácích i zahraničních.