V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zakázáno:

a) rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv
d) provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně).

Ukončení tohoto opatření bude oznámeno poté, co pomine toto zvýšené nebezpečí vzniku požáru.