Přestože na Českolipsku velmi dobře funguje síť poradenství pro oběti trestných činů, nouzové pokoje pro ně chybí. „Ohrožené oběti se někdy bez vlastní viny ze dne na den ocitnou na ulici nebo jsou nuceni se zdržovat ve společném bydlišti s pachatelem trestného činu,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Takové pokoje jsou na Českolipsku pouze dva na ubytovně v Novém Boru. Farní charita tímto způsobem poskytuje okamžitou pomoc osobám v krizi spojené se ztrátou bydlení. Pokoj se sociálním zařízením a kuchyňkou je poskytován na maximálně čtrnáct dnů a klientům je k dispozici strava, lůžkoviny a hygienické potřeby. Sociální pracovníci většinou přijímají matky s dětmi.

Tyto kapacity jsou však pro celý region nedostačující. Zástupci města proto jednají o umístění nových krizových lůžek do České Lípy. „Na jednání multidisciplinárního týmu pro oběti trestných činů v České Lípě, byla oblast týkající se nedostatečného počtu krizových bytů definována jako prioritní,“ řekl zastupitel Petr Máška. Problém by zástupci města měli vyřešit v rámci Komunitního plánu, který se mimo jiné zabývá přístavbou nových prostor v areálu Domu humanity. Podlé plánů by se tam mělo umístit 28 nových lůžek, z nichž by některá mohla být vyčleněna jako krizová. „Realizace je závislá na projektové a stavební přípravě a na získání dotací,“ doplnil Máška. Zatím není jasné, kdy bude možné tento záměr uskutečnit.

Pavlína Černá