Jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v Čechách. Hrad, který je chloubou Máchova kraje, a někteří mu přezdívají Král hradů. Ano, jedná se o Bezděz. Návštěvníky bude letos lákat především na oslavy významných výročí.

„Letošní rok si budeme na Bezdězu připomínat některá významná výročí jak pro hrad, tak i jubilea významná pro celý Máchův kraj. Hlavní téma na našich památkách je Lucemburský rok, protože slavíme 700 let od narození českého krále a císaře Karla IV., a hrad Bezděz se k tomuto významnému výročí připojí hned několika kulturními akcemi," říká Kamil Seidl, kastelán hradu Bezděz.

Na hradě se začne romantikou, v neděli 1. května tu oslaví výročí prvního vydání básně Máj a výročí 180 let od úmrtí jejího autora Karla Hynka Máchy. „Letošní první Máj bude trochu slavnostnější. V rámci prohlídky zde mohou návštěvníci zhlédnout vystoupení pěveckého sboru Zpěvandule na počest tohoto básníka," říká kastelán.

V květnu bude první velkou akcí roku výstup Karla IV. na Bezděz i se svojí družinou. Na programu je prohlídka královského sídla a potvrzení vlastnictví královského majetku. Následovat bude rytířský turnaj na II. nádvoří na počest panovníka. V květnu se bude konat také tradiční noční výstup na Bezděz a kromě nasvícení kaple jen svíčkami a nočních rozhledů z velké věže zahraje středověkou a keltskou hudbu skupina Mellisa.

V červenci se kromě víkendových vystoupení několika šermířských skupin bude konat Country a bluegrass festival s novými kapelami. V srpnu naváže na lucemburské výročí představením „O Karlu IV. a loupeživém rytíři" a proběhne mimo jiné audience Karla IV. na Bezdězu.

Velkým lákadlem pro turisty je tradiční festival Hrady CZ, který pod hradem proběhne první víkend v září. „Návštěvníci tohoto festivalu mají volný vstup na hrad, čehož v minulých letech využilo vždy okolo 800 osob," říká kastelán.

Rekonstrukce

Kamil Seidl je kastelánem hradu již druhým rokem. Za tu dobu hrad prošel několika rekonstrukcemi. Loni se pracovalo na střeše kaple. Koncem turistické sezony se opravilo zábradlí z trubkového na dřevěné.

Letos bude probíhat oprava parkánových zdí na východní straně hradu a také je v plánu oprava skleněných vitráží na hradní kapli. „Práce na každé památce je krásná a když jde o Bezděz, tak je to ještě více motivující. Dát tomuto hradu potřebnou péči musí být radost pro každého a když vidím, že se podařil zase nějaký kus středověku opravit a zachovat pro další století, tak to je pro mě ta největší odměna. Pak teprve si mohu říci, že to všelijaké vyřizování potřebné dokumentace, povolení a někdy i zdlouhavé financování má smysl," podotýká Seidl a dodává: „Doufám vždycky, že to ocení i návštěvníci, když se něco opraví, ale vzhledem k tomu, že většina oprav musí být prováděna tak, aby nebyly vidět novodobé zásahy do středověkých paláců, tak je pro nás vlastně oceněním i to, že návštěvníci nic nepoznají," dodává kastelán hradu Bezděz.