Zlomovým okamžikem je pro každé dítě i jeho rodiče začátek školní docházky. Ratolest opouští mateřskou školku a začíná mít úplně jiné povinnosti a také občas nedostatek času. Malí prvňáčci stojí na samotném startu své životní poutě po vzdělávacích ústavech.

Při letošních zápisech do prvních tříd přijmou všechny děti, které se narodily od 1. září 2005 do 31. srpna 2006 a také ty, které měly odklad školní docházky. Probíhat budou zhruba měsíc od poloviny ledna na všech základních školách na Českolipsku. S sebou musí rodiče přinést svůj občanský průkaz a také rodný list dítěte.

Celý průběh zápisu by neměl být pro nastávající prvňáčky nijak stresující. Paní učitelky ale zároveň musí vyzkoušet, jak na tom dítě je. Proto předškoláci většinou kreslí obrázek, říkají básničku nebo například poznávají čísla.

A podle čeho se rozhodnout, kam dítko zapsat? Deník pro rodiče připravil přehled základních škol na Českolipsku včetně termínů zápisu a toho, co všechno dětem nabízejí.

Nejvíce základních škol na Českolipsku se pochopitelně nachází v bývalém okresním městě. Všechny mají shodný termín zápisu do prvních tříd: 10. února od 14 hod. do 18 hod.

ČESKÁ LÍPA

ZŠ Špičák
Mottem této školy je, že všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý. Pro žáky mají například turistický nebo country kroužek.

ZŠ Slovanka
Děti se mohou na škole realizovat například v redakci mediální tvorby, kde vzniká školní časopis, školní rádio a televize. Navíc mohou navštěvovat dramatický kroužek.

ZŠ Sever
Výuka na této základní škole je zaměřená na plavání, v areálu je navíc plavecký bazén. Dál můžou děti chodit například do pěveckého sboru.

ZŠ Jižní
Mottem personálu je, jejich škola je školou pro všechny.

ZŠ Lada
Děti se učí v moderní, bezbariérové budově, zaměřeni jsou na Ladech na sport, hlavně na volejbal. Ve škole jsou čtyři sportovní třídy.

ZŠ a MŠ Klíč
V jediné soukromé škole v České Lípě se žáci vzdělávají v moderních učebnách, které jsou vybavené interaktivními tabulemi, velký důraz kladou na výuku anglického jazyka. Ten se vyučuje ve skupinách po osmi žácích. Děti už od 3. třídy získávají první certifikáty.

ZŠ Dr. M. Tyrše
I na této škole nabízejí rozšířenou výuku cizích jazyků, ty se vyučují už od první třídy. Od sedmičky pak mohou děti studovat další cizí jazyk, žáci mohou studovat i ruštinu.

ZŠ Partyzánská
Děti ze základní školy Partyzánská vynikají zejména v anglickém jazyce, ve výpočetní technice a v tělesné výchově. Na výuku těchto předmětů je totiž škola zaměřená. V areálu školy se například nachází také arboretum.

ZŠ Pátova
Děti, které se touží stát novináři, mohou na škole přispívat do školního časopisu.

NOVÝ BOR

Mezi dvěma devítiletými a jednou pětiletou základní školou si mohou rodiče vybrat v Novém Boru.

ZŠ U Lesa
Zapsat dítě do první třídy na této škole mohou rodiče 18. a 19. ledna od 14 do 17 hod. V ní jejich ratolest čeká rozšířená výuka tělesné výchovy i cizích jazyků. Na škole se vyučuje angličtina, němčina, francouzština i ruština.

ZŠ Gen.Svobody
I na tuto školu v Arnultovicích mohou rodiče s dětmi na zápis přijít 18. a 19. ledna od 14 do 17 hodin. Děti mohou chodit například do tanečního kroužku nebo na pohybové hry. Škola je součástí projektu Školy v pohybu, který klade důraz na to, aby každý žák zažil ve škole úspěch.

ZŠ Náměstí Míru
Sem zapisují prvňáčky 19. a 20. ledna od 14 do 17 hodin.Děti se zde mohou zdokonalovat ve sborovém zpěvu, dramatickém kroužku nebo mohou chodit na stále oblíbenější zumbu či florbal.

OSTATNÍ MĚSTA REGIONU

V jiných větších či menších městech na Českolipsku je obvyklé, že v nich je jen jedna základní škola. Výjimku tvoří pouze Mimoň, kde jsou základní školy dvě. Často také pod ně spadá místní mateřská škola.

ZŠ a MŠ Zákupy
Rodiče v Zákupech mohou přijít děti zapsat 1. února od 14 do 17 hodin. Děti ve zdejší škole budou mít němčinu nebo angličtinu už od první třídy, díky modernímu stadionu E. Zátopka vedle školy mají žáci prostor pro sportovní vyžití.

ZŠ K.H.Máchy Doksy
Zápis v Doksech proběhne 1. února od 15 do 18 hodin. Ve škole mají děti k dispozici interaktivní učebnu, cvičnou kuchyňku nebo knihovnu.

ZŠ Dubá
Do dubské základní školy se mohou děti s rodiči přihlásit 2. února od 13 do 18 hodin, kdy tam probíhá zápis do první třídy. Škola je součástí projektu Rodiče vítáni, snaží se o dobrou spolupráci mezi rodiči a učiteli.

ZŠ a MŠ Kamenický Šenov
Aby mohly děti v září nastoupit na základní školu v Kamenickém Šenově, musí přijít na zápis, který se zde koná 19. ledna od 14 do 17 hodin. Na škole funguje například peer kroužek, kde žáci probírají negativní společenské jevy jako jsou drogy nebo záškoláctví.

ZŠ a MŠ Mírová Mimoň
Na jednu ze dvou základních škol v Mimoni mohou děti přijít k zápisu 25. ledna od 14 do 17 hodin. Tam se mohou například učit počítače i angličtinu hrou nebo například chodit na kroužek vaření na 2. stupni.

ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem
Ve dva různé dny se mohou děti s rodiči přijít zapsat na základní školu do Stráže. Zápis do prvních tříd tam probíhá 7. a 9. února vždy od 14 do 16 hodin. I tato základní škola je zapojená do projektu Školy v pohybu, kromě toho se pedagogové ze školy vzdělávají v rámci projektu Minimalizace šikany.

ZŠ a MŠ Žandov
Podle začátečních písmen příjmení jednotlivých předškoláků mají rozdělený zápis ve škole v Žandově. Ten proběhne 26. ledna a žáci s příjmením od A-K se mají dostavit mezi 15. hodinou až 16:30. Pro ty zbylé je pak vyhrazená další hodina a půl až do šesti večer. Ve škole je průměrně 18 dětí ve třídě, což umožňuje učitelům přistupovat k nim individuálně. Malotřídní školou ale nejsou.

VYBRANÉ OBCE

ZŠ a MŠ Skalice u Č.Lípy
Zapsat se na školu ve Skalici se mohou děti s rodiči přijít 25. ledna od 15 do 18 hodin. Škola svým žákům nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy, zejména míčových her. K tomu mají u školy k dispozici moderní tělocvičnu a víceúčelové hřiště.

ZŠ Kravaře
Zápis pro prvňáčky se na kravařské škole koná 18. ledna od 14 do 17 hodin. Menší počet žáků umožňuje pedagogům více se jim věnovat. Velký úspěch slavila nedávno škola v celostátním kole soutěže o školní časopis roku se svými Kravinkami.

ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody
Do této školy mohou děti přijít k zápisu 24. a 25. ledna od 15 do 16:30 hodin. Škola je malotřídní, od 3. ročníku se děti učí angličtinu.

ZŠ Stružnice
Zápis nových prvňáčků se uskuteční v úterý 24. ledna od 13 do 16 hodin. Škola nabízí rodičům i dětem pěkné rodinné prostředí bez násilí a šikany, okamžité řešení problémů. Děti mají možnost zdarma navštěvovat zájmové kroužky (např. počítačové hry, vaření, taneční, angličtinu, hru na flétnu), zapojit se do mnoha projektů vztahujících se k národním tradicím, samozřejmostí jsou výlety či týdenní školy v přírodě.