Byla to velká sláva tenkrát i dnes, kdy uplynulo přesně 280 let od položení základního kamene kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách. Na ní od soboty září nová měděná věž, která nese poselství dalším generacím. Slavnostní usazení si nenechaly ujít desítky obyvatel Sloupu, který si letos připomíná 700 let od první písemné zmínky o obci.

„Člověk někdy věří na zázraky a já ho vidím především v tom, že budova, o které se pochybovalo, vstává z mrtvých,“ podotkl před vynesením věžičky na vrchol kaple historik Vladislav Jindra.

Kdysi půvabná dominanta Sloupu léta chátrala. Díky snaze současného vedení obce a dalším mnoha nadšencům se tuto památku podařilo doslova v poslední chvíli vykoupit a za podpory Libereckého kraje loni na podzim zahájit celkovou rekonstrukci střechy. Makovice uložená na samém vrcholu věže tehdy vydala cenné historické dokumenty, včetně fotografií nebo mincí z 19. století.

Kapsle mimo jiné obsahovala informace o proběhlých opravách kaple, kterými se obec inspirovala při současné rekonstrukci. Zajímavá zpráva popisuje také problémy spojené s rokem 1848, kdy došlo k ukončení vrchnostenské správy. „Zachovalé originály uložíme do archivu. Kopie na ručním papíru jsme vložili zpět společně s novými informacemi o současném Sloupu a několika drobnostmi,“ uvedl starosta Jaromír Studnička. V opravách cenné památky, kterou získala před osmi lety v dražbě, chce obec pokračovat. Připraven je také projekt na vybudování přípojky elektřiny.

Kapli sv. Jana Nepomuckého nechal ve Sloupu vystavět hrabě Josef Maxmilián Kinský v letech 1738-40. Právě k tomuto mučedníkovi se modlil během cesty na Maltu do sídla svého řádu, když ho na moři zastihla velká bouře. Slíbil, že pokud zůstane živý, postaví světci ve Sloupu kapli. Cestu hrabě přežil a kapli, jednu z prvních sakrálních staveb zasvěcených Janu Nepomuckému, začali na jeho popud stavět 24. dubna 1738. Následující rok byla dokončena a v roce 1740 vysvěcena.

Kdo byl stavitelem kaple, se zatím nikomu nepodařilo s určitostí zjistit. „Nejčastěji se tvrdí, že autorem byl stavitel italského původu Pavel Petr Columbani, který postavil i místní zámek. Byla určena jako zámecká kaple, protože na zámku v té době žádný prostor určený náboženským účelům nebyl,“ dodal novoborský historik Vladislav Jindra.