Původní pobočka byla umístěna v suterénu bytového domu v Komenského ulici, do místnosti však zatékalo, bylo tam málo světla a nepřekonatelnou bariérou byly dvoje schody, které k pobočce vedly. Město se tak rozhodlo zrekonstruovat prázdné přízemí budovy pro potřeby městské knihovny.

V prostoru vznikla světlá, vzdušná místnost, nové WC a zázemí pro knihovnice. Kompletní stavební úpravy včetně rozvodů vody a elektroinstalace provedla firma VERSANA s.r.o. přibližně za 4 miliony korun. Knihovna je zatím prázdná, čeká na nastěhování. Otevřít by se měla symbolicky na den dětí, protože kromě beletrie mají na Ladech také spoustu zajímavých knih pro děti.

Nová pobočka je bezbariérová a tedy konečně přístupná pro hendikepované občany nebo staré lidi, kterým se hůř chodí. Přemístěním knihovny město přispělo i k větší bezpečnosti dané lokality, protože prostor a jeho nejbližší okolí bude díky provozu knihovny pod neustálým dohledem.

Městská knihovna Česká Lípa má celkem tři pobočky: na Holém vrchu, Špičáku a Ladech. Pobočka na Špičáku prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2019, drobnými úpravami prošla i nejmenší pobočka na Holém vrchu. Problematická je hlavní budova knihovny na náměstí T.G.M., která též není bezbariérová a potřebám knihovny již plně nevyhovuje. Na stavbu nové hlavní budovy knihovny chce město v roce 2022 vypsat architektonickou soutěž o návrh.