Prostřednictvím fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií proto vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. To se uskuteční 20. srpna a zúčastnit se jej bude moci každý, kdo podá do 14. srpna na Technické univerzitě v Liberci svoji přihlášku.

„Dáme tak šanci těm středoškolákům, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit prvního kola,“ řekl Deníku děkan fakulty mechatroniky Václav Kopecký s tím, že v nabídce je také nově akreditovaný studijní bakalářský i navazující magisterský obor Nanotechnologie.

„Možnost přihlásit se do navazujícího magisterského studia nově akreditovaného programu tak dostanou i absolventi bakalářských studijních programů z jiných vysokých škol,“ dodal Václav Kopecký.

Nový mezioborový studijní program Nanotechnologie bude podle něj vyhovovat především těm, kdo se zajímají o multidisciplinární studium moderních technologií, zabývajících se vytvářením a studiem objektů s rozměry kolem jedné miliontiny milimetru. Připomněl zároveň, že na výuce studijního univerzitního programu Nanotechnologie, obor Nanomateriály, se podílejí čtyři fakulty Technické univerzity v Liberci a Fyzikální ústav Akademie věd ČR.

„Do tohoto studijního programu se přihlásilo zhruba třicet studentů na bakalářské studium. Rádi bychom ale přivítali více studentů v navazujícím magisterském studiu, a to ještě předtím, než si vychováme vlastní bakaláře. Nabízíme jim účast na vědecké práci v rámci řešení českých i mezinárodních vědeckých projektů,“ prozradil garant navazujícího oboru Miroslav Černík.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je nejmladší fakultou liberecké univerzity. V příštím akademickém roce ale otevře minimálně čtyři vlastní bakalářské programy. Novinkou mezi nimi bude perspektivní obor Modelování a informatika, který přivítají především zájemci o matematické a počítačové modelování přírodních, technických, ale i ekonomických dějů.