Předvánočním překvapením se pro mnohé stane otevření zbrusu nové budovy českolipského hlavního vlakového nádraží. Na staveništi již probíhají poslední dokončovací práce a podle slov lidí zodpovědných za stavbu by v druhé polovině prosince mělo dojít k otevření pro veřejnost.

„Pro cestující to znamená, že již budou moci využívat nových pokladen, čekárny a nového, bezpečného a především i bezbariérového přístupu k nástupištím. Pokladny budou ve stávající výpravní budově uzavřeny. Ze staré nádražní budovy se stal v rámci provedené rekonstrukce technologický objekt. Cestující si oproti tomu, jak byli zvyklí doposud, ušetří čtvrt kilometru chůze," říká Vladimír Mikeš, projektový manažer a ředitel stavby ze společnosti Skanska, která je zhotovitelem díla.

Konec přecházení

Na novém nádraží již nebude možné nikterak přecházet koleje. Nový podchod, ze kterého budou cestující stoupat, případně vyjíždět výtahem k novým nástupištím, spojuje obě části města. Je prodloužený až za kolejiště, směrem k průmyslové zóně v Dubici. Skanska zde vybudovala provizorní východ, na který má město Česká Lípa v plánu dále navázat cestou pro pěší.

Druhou cestu město buduje již nyní v parku na čelní straně nádraží. „Chceme tak občanům dát pohodlnou cestu k novému nádraží," říká Eva Markgrafová z městského úřadu v České Lípě.

„Na jaře příštího roku začne další etapa výstavby, rekonstrukce zbylé části kolejiště v České Lípě (jižní část), při které bude zrušeno takzvané lovosické nástupiště.," říká Vratislav Kubesch, hlavní inženýr stavby ze Správy železniční dopravní cesty, investora projektu. Pokračovat budou také práce v traťových úsecích a na železničních přejezdech.

Stavba na takto vytíženém dopravním uzlu si žádá pečlivé plánování, aby došlo k co možná nejmenší újmě cestujícím. „Postupujeme po jednotlivých etapách," říká Kubesch a popisuje, jak ohromný projekt za zhruba miliardu korun postupně vzniká. Kolejiště a železniční zařízení v severní části stanice jsou již dokončeny, a byly uvedeny postupně do zkušebního provozu.

Nejen českolipští řidiči jistě zaznamenali, že v ulicích Mánesova a Dubická byly zrekonstruovány dva železniční mosty.

Veškeré práce si vyžádaly náročné úsilí, ale vše pokračuje podle plánu.

Rekonstrukce nádraží v číslechStavba nového českolipského nádraží bude stát jednu miliardu korun. Práce začaly na konci loňského roku a skončit by měly v polovině roku 2017.Zdroj: Deník/Vít Černý

33 kilometrů kolejí
32 výhybek s elektrickým ohřevem
19 železničních přejezdů
27 000 m3 výkopů
28 000 m3 nového štěrkového lože.
2 železniční mosty