Podle vedoucí odboru životního prostředí Jitky Kopčákové vodu nelze odebírat zejména z Boberského potoka, Rousínovského potoka, Svitávky a Šporky. „Nařízení platí pro celé jejich úseky na území ORP Nový Bor,“ zdůraznila Jitka Kopčáková s tím, že nízké průtoky v uvedených potocích mohou ohrožovat vodní živočichy. 

„Upozorňujeme proto právnické a fyzické osoby, že je s ohledem na zákaz nutné dodržovat minimální zůstatkové průtoky,“ uvedla vedoucí odboru Kopčáková.

STOP ODBĚRU AŽ DO ODVOLÁNÍ

Voda z toků se nesmí odebírat například na zalévání zahrad , sportovišť, napouštění bazénů, zásobování užitkovou vodou objektů a pozemků ve vlastnictví občanů, či třeba jen na mytí motorových vozidel. Vodu ze studní by pak měli lidé využívat s rozmyslem, zejména pro pitné účely a chod domácnosti.

Zákaz platí do odvolání. „Na základě zkušeností z minulých let předpokládáme, že v uvedených tocích mohou být nízké průtoky do konce roku. Pokud se vodní podmínky zlepší, budeme na to reagovat a zákaz odvoláme,“ doplnila Jitka Kopčáková.