Nový režim parkování začne platit od příštího pátku 24. března na parkovišti v ulici Pionýrů (před Minitexem). Změna spočívá v omezení doby pro parkování na maximálně tři hodiny, a to v pracovních dnech v čase od 6.00 do 18.00. Dobu příjezdu na parkoviště je nutné označit např. parkovacím kotoučkem nebo časovým údajem o příjezdu napsaným na papírku umístěným za čelním sklem. Kotkoučky jsou k zakoupení na pokladně Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem nebo v informačním centru.

„Za poslední roky došlo k významnému nárůstu automobilů ve městě. Proto jsme připravili opatření týkající se parkování ve středu města, konkrétně u plochy u Minitexu. Toto parkoviště bychom chtěli zachovat v pracovní dny pro občany navštěvující lékaře, úřad, případně pro nákupy na omezenou dobu. Systém bude kontrolován městskou policií,“ informoval starosta města Zdeněk Hlinčík.

Kromě toho Stráž chystá v letošním roce vybudovat několik dalších parkovacích ploch ve městě, a tu u Akademie vězeňské služby a před opraveným bytovým domem v Máchově ulici. Město připravují také opravu a rozšíření parkovišť v ulici Energetiků a Okružní a rozšíření parkoviště za ELPREM.