Kalvárie ve Cvikově je magické místo. V každém ročním období, tak jak ji zachytil fotograf Petr Germanič. Její historie sahá do první poloviny 18. století.

„Cvikované toto místo skutečně milují,“ řekl Tomáš Vlček, ředitel cvikovské knihovny a badatel v místní historii. Podle něj bylo správné, že alej, která je nedílnou součástí atmosféry křížové cesty, byla zařazena do projektu Významné aleje Libereckého kraje a také v roce 2017 odborně ošetřena.

„Je jen škoda, že z prostoru za kapli byly odstraněny tabulky, upomínající na oběti 1. světové války,“ podotkl Vlček. Raduje se i z úspěchu symbolického titulu nejkrásnější alej roku, kterou získala v roce 2020, právě po nominaci Městské knihovny Cvikov. „V rámci tradiční ankety pořádané organizací Arnika skončila v rámci celé země jako devátá nejkrásnější roku,“ zmínil patriot Tomáš Vlček.

Zajímavá historie Kalvárie začíná podle webu cvikovské radnice v roce 1724, kdy se vraceli dva přátelé přes Lískový kopec, zvaný nyní Kalvárie, z Mařeniček do Cvikova, zastihla je noc a únava a rozhodli se přenocovat v přírodě. Ráno s překvapením zjistili, že oba měli stejný sen. Viděli ve spánku postavu zpola člověka, zpola anděla, která jim naznačila, aby na místě, kde přenocovali, postavili kříž. Když si ráno sdělili svůj sen, rozhodli se, že zde postaví kříž. Odešli do Cvikova k majiteli pozemků na Lískovém kopci a společný sen mu vyprávěli. S jeho pomocí tak brzy stál na kopci železný kříž. V roce 1728 se cvikovští občané rozhodli, že na tomto místě zbudují takzvanou Kalvárii.

14. dubna 1729 na Zelený čtvrtek byly postaveny tři kříže. Na druhý den na Velký pátek byly pak na tomto místě poprvé předváděny pašijové hry o utrpení a umučení Páně. Pašije se vydařily a byly pak hrány až do roku 1765, ale přesunuly se na cvikovském náměstí. „Je pozoruhodné, že tehdy v deseti jednáních vystupovalo 100 mluvících osob a na 500 statistů,“ vyzdvihl starosta Jaroslav Švehla.

Základy ke stavbě Božího hrobu byly položeny v květnu 1730. Ten byl zbudován z pevného kamene a nad ním postavena dřevěná stříška s podloubím. Roku 1742 byla postavena cesta ze Cvikova ke kapli na Kalvárii. Cesta na kopec brzy dostává ráz křížové cesty a podél ní byla jednotlivá zastavení - kapličky s dřevěným obrazem některého z výjevů 14 zastavení. V roce 1830 větrná smršť zničila Kalvárii. Zničen byl také 105 let stojící kříž. Svízelné poměry těchto let zabránily, že v tomto roce nebyla provedena plánovaná přestavba kaple Božího hrobu, která nestačila pojmout velké zástupy poutníků, kteří přicházeli z Čech i Německa. Přestavba přišla až roku 1845 a její nynější vzhled pochází z té doby.

Dřevěná zastavení křížové cesty zchátrala a byla v roce 1845 nahrazena kamennými. Obrazy jsou dílem řezbářské firmy Meyer z Mnichova. Později se toto místo klidu a romantiky stalo místem vzpomínek na zemřelé, zvláště z první světové války. Na kamenech za kaplí bylo přes 80 bronzových tabulek se jmény padlých. Před každou z nich zářilo světlo ve skleněném kahanu. Do roku 1991 byla Kalvárie zpustlá a poničená vandaly. Následně věnoval Městský úřad ve Cvikově péči a nemalé peníze na její obnovu a zvelebení.

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události

1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Pouť na křížové cestě vykonávají římskokatoličtí křesťané nejčastěji v postní době a na Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a zpěvu.
Zdroj: wikipedia.org