Tisíce věřících, nejen z litoměřické diecéze, očekávají poslední květnovou sobotu v Litoměřicích. Ve zdejší katedrále sv. Štěpána bude 29. května 2010 od 14 hodin sloužena pohřební mše svatá za Mons. ThDr. Josefa Koukla, emeritního litoměřického biskupa, který zemřel 22. května 2010 ve věku 83 let ve svém bytě v biskupské rezidenci v Litoměřicích. Litoměřice přišly o svého 18. sídelního biskupa, oblíbeného nejen v řadách věřících svou dobrosrdečností, přívětivostí a skromností.

Spočine v biskupské hrobce

Jak informovala mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková, po liturgickém obřadu bude rakev s tělem zesnulého přenesena na Městský hřbitov v Litoměřicích a zde uložena do biskupské hrobky.

Hlavním celebrantem mše sv. v katedrále bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Kázat bude pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. „Předpokládaná je účast asi třiceti biskupů od nás i ze zahraničí a zhruba dvě stovky kněží,“ sdělila Jana Michálková. Liturgii v katedrále doprovodí litoměřický chrámový sbor.

Dómské náměstí bude uzavřené

Vjezd vozidel na Dómské náměstí nebude 29. května umožněn, upozornila mluvčí biskupství. Opatření se nebude týkat jen vyhrazených vozů. K parkování osobních vozidel by měli ti, kteří v sobotu do Litoměřic zamíří, využít městských parkovišť na Mírovém náměstí, „U hvězdárny“, Na Valech a dalších. Autobusy mají vyhrazeno parkoviště Na Valech, kde bude řídit jeho provoz městská policie. Parkování na uvedených parkovištích bude zdarma, upozornila Jana Michálková.

Od 11 hodin volný přístup do katedrály

Rakev s ostatky biskupa Josefa Koukla bude v katedrále vystavena od 11.00 hodin. Do katedrály bude před mší svatou volný přístup. Vyhrazená místa k sezení pro pozvané hosty budou označena.

Bohoslužba v katedrále začne ve 14.00 hodin, kdy do katedrály vstoupí liturgický průvod z rezidence biskupa. To by mělo být zhruba deset minut předtím. Po skončení pohřebních obřadů v katedrále vyjde průvod na Městský hřbitov v Litoměřicích, kde budou ostatky Mons. Josefa Koukla uloženy do biskupské hrobky. Průvod půjde ulicemi Dómská, Pekařská, Mariánské náměstí, Švermova a Michalovická. Během této doby bude dopravu usměrňovat městská policie.

Pro ty, kdo se nedostanou do katedrály, bude připravena velkoplošná obrazovka před katedrálou. Přímý přenos na obrazovku před katedrálu i do médií zajišťuje TV NOE. „Pořadatelská a zdravotnická služba je zajištěna. Vyzýváme všechny účastníky, aby dodržovali její pokyny,“ uvedla na závěr mluvčí Jana Michálková.