Roční poplatek musí v České Lípě uhradit každý majitel psa staršího tří měsíců. Termín splatnosti je do konce letošního května. „Novinkou letošního roku je, že již město nebude majitelům psů zasílat složenky. Poplatek mohou majitelé psů uhradit buď na pokladně v prvním patře budovy městského úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem na účet,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Číslo účtu pro platbu poplatku za psa je 8010-1229421/0100. K platbě je nutné připojit unikátní variabilní symbol, který též zůstává stejný, jako v loňském roce. Pokud si někdo variabilní symbol nepamatuje, může se obrátit na paní Nedbalovou z finančního odboru (487 881 276, e-mail nedbalova@mucl.cz). Při zadávání platby je možné též uvést namísto variabilního symbolu jméno a příjmení člověka, který je v záznamech úřadu veden jako držitel psa.

Občané se také mohou zdarma zaregistrovat do skupiny Majitelé zvířat v systému MUNIPOLIS, který poplatníkům včas připomene nutnost platby i podrobnosti pro její provedení. Zaregistrovat se občané mohou na odkazu https://mucl.munipolis.cz/registrace , vhodné je vyplnit do systému i celou adresu a e-mail, případně si stáhnout aplikaci přímo do mobilu.

Sazby poplatků najdou zde.