„To je mi líto, lyžoval jsem tam rád," reagoval se smutkem v hlase čtenář Pavel Pospíchal na zprávu, že provozovatel sjezdovky na Polevsku zvažuje mimo jiné z finančních důvodů ukončení činnosti. Pro něj, i pro mnoho dalších lyžařů z regionu, bylo Polevsko první sjezdovkou, na které si vyzkoušeli zprvu nemotorné jízdy na opravdovém vleku. „Ale je pravda, že se tam od té doby moc nezměnilo," dodává pobaveně.

Oddíl TJ Stadion Nový Bor, který sjezdovku dlouhá léta provozuje, podle svého člena Miloše Vlka nejspíš nabídne vybavení areálu k odkupu.

Vlk ve svém prohlášení nejprve chválí letošní vydařenou zimu, ale pokračuje již méně vesele. „V posledních třech letech se na svahu v Polevsku nelyžovalo buď vůbec, nebo jen týden či 12 dnů. To přineslo velké množství problémů pro oddíl lyžování, protože výdaje za provoz a údržbu vleku i celého areálu vysoko překročily příjmy oddílu," uvádí Miloš Vlk z lyžařského oddílu TJ Stadion NB. Podle něj navíc zastupitelstvo Nového Boru rozhodlo, že nebude přispívat na údržbu areálu mimo katastrální území města. „To mělo za následek zastavení dotací na údržbu a provoz. Dotace jsme nezískali ani z prostředků Krajského úřadu Libereckého kraje," pokračuje Vlk.

„V listopadu 2016 schválila rada města mimořádnou individuální dotaci na údržbu lyžařského areálu na Polevsku ve výši 21 tisíc korun," říká tisková mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná, která dále podotýká, že z městského rozpočtu Nového Boru šla i dotace na činnost celé TJ Stadion ve výši 190 tisíc korun.

Podle Pokorné změnu dotačních podmínek navrhl sportovní výbor zastupitelstva na základě tehdy nově platné plošné legislativy, kterou se nyní město musí řídit.

Obec nabídla jednání

Mezi obcí Polevsko a Stadionem je rovněž cítit určité napětí. „Ani samotná obec Polevsko se k nám nechová příliš vstřícně, přestože se snažíme jí poskytovat řadu výhod pro školní děti," uvádí Miloš Vlk.

Starostku Polevska Martinu Rašínovou tato věta zaráží. „Zdarma jim necháváme k užívání jeden z obecních pozemků, navíc zdarma pravidelně uklízíme od sněhu přístupové cesty," říká starostka, a předkládá vzájemnou komunikaci mezi TJ Stadion a obcí.

V dopise datovaném 28. listopadu loňského roku se se Rašínová za obec Polevsko ptá TJ Stadion například na důvody neutěšeného stavu areálu a na případný plán jeho revitalizace. Kvůli dětem ze Základní a mateřské školy Polevsko, které sjezdovku užívají, žádá o předložení průkazu způsobilosti lyžařského vleku k provozu, protokolu o prohlídce a zkoušce lyžařského vleku, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení a podobně. „A to z důvodu ochrany zdraví občanů a dětí obce Polevsko," dodává Rašínová v dopise s tím, že je obec připravena jednat o případné revitalizaci areálu.

Zázemí lyžařského vleku na Polevsku už má nejlepší léta za sebou. Zdroj: Deník/Jiří Jelínek

Předseda TJ Stadion Jiří Našinec na dopis odpověděl po týdnu. Neutěšený stav areálu vysvětluje již zmíněným snížením dotací na provoz a údržbu. Reálný plán revitalizace je podle něj problém, který prý může Stadion vyřešit jen částečně.

„Nájemní smlouva na pozemky pod sjezdovkou je uzavírána na kratší dobu, než je potřebná doba deseti let, což nám neumožňuje žádat o dotace na investice do vybavení areálu," uvádí Jiří Našinec. Iniciativu obce vítá a potřebná potvrzení slibuje dodat.

„Dodnes jsme nic nedostali," říká starostka Polevska Martina Rašínová s tím, že výše zmíněný dopis byl poslední oficiální komunikací mezi obcí a TJ Stadion.

Nový start?

„Toto vše nás nakonec vedlo k tomu, abychom souhlasili s variantou případného odprodeje zařízení vlastníku pozemků za předpokladu, že by mělo být zachováno lyžování na Polevsku pro širokou veřejnost," dodává Miloš Vlk z TJ Stadion s tím, že vše bude ještě předmětem jednání.

Kontaktovali jsme rovněž vlastníka pozemku, na němž sjezdovka leží, a který by měl podle Vlka mít určitý zájem převzít provoz sjezdovky. Majitel se prozatím odmítl k věci oficiálně vyjádřit.