Starostka města Hana Moudrá v dubnu tohoto roku na druhém shromáždění občanského sdružení Za klidný Sever slíbila zajistit účast někoho z vedení firmy CPI Byty na příštím setkání. Připomeňme, že firmě CPI Byty, a.s. patří většina panelových domů na sídlišti Sever.

Kdo vlastně přijede

Vše nasvědčuje tomu, že starostka slib dodrží. Setkání se uskuteční ve školní jídelně základní školy Sever, 28. června od sedmnácti hodin. Sejít by se podle pozvánky měli obyvatelé sídliště Sever, představitelé města Česká Lípa a společnosti CPI Byty.

Ve světle výše uvedených faktů se nabízí několik otázek. Jednou z nich je, jak budou o setkání včas informováni nájemníci. „Obyvatelé sídliště Sever se o této schůzce dozvědí z vývěsek v jejich domech,“ upřesnila taktiku radnice mluvčí Kateřina Kotková.

Další z otázek, která vyvstala, je, kdo ze společnosti CPI Byty na setkání dorazí. Na pozvánce není zmíněna konkrétní osoba. Je tedy možné, že nedorazí nikdo, kdo by měl v rámci firmy možnost rozhodnout nebo přislíbit řešení ve věcech, které ze setkání mohou vzejít.

Sdružení neoslovili

Poslední a možná nejzávažnější otázka je, proč jsou z pozvánky vynecháni lidé z občanského sdružení Za klidný Sever. „Na pozvánce, kterou starostka připravila, nejsme na seznamu programu, byť k tomuto tématu máme co říci. Byli jsme to my, kdo první začal poukazovat na problémy, kolem CPI Byty. Starostka nám není ničím povinována, to my chápeme. Z naší strany byla vždy mezi pozvanými, bereme to jako slušnost, neboť si myslíme, že se problémy sídliště týkají i města,“ napsali do tiskového prohlášení za sdružení sdružení Za klidný Sever Iveta Kühnová a Jiří Ilco.

Na programu červnové schůzky je zhodnocení současného stavu. K tomu by se mělo vyjádřit Město, CPI byty a Městské policie a nebudou chybět v programu uvedené informace CPI Byty o plánované výměně oken a deregulaci nájemného.

Podivný dotazník

Humanitární organizace ADRA by měla přítomné seznámit se závěry terénní práce. V dotazníku se mimo jiné ptala: „Chcete mít podnájemníka? Máte zájem o Dům s pečovatelskou službou? Máte zájem o domov důchodců?“

S ohledem na cílovou skupinu seniorů jsou takové otázky v době, kdy mnoho z nich řeší výši nájmu, deregulaci, případné dodatky ke stávajícím smlouvám, přinejmenším netaktní. Pod dotazníkem je podepsána humanitární organizace ADRA, pobočka Česká Lípa, město Česká Lípa, vlastníci panelových domů CPI Byty, a.s. a občanské sdružení Za klidný Sever.

K tomu má ovšem výhrady zakládající členka sdružení, Monika Rejnartová: „Problém je, že jsme o takové akci sice věděli, ale nedostali jsme možnost se k dotazníku vyjádřit. Když jsme tento dotazník dostali oklikou do ruky, velmi nás překvapilo, že jsme pod tím podepsáni. Takovéto jednání se nám vůbec nelíbí.“

Autor: Tomáš Mařas